Visa allt om E H i Bollnäs Bygg AB
Visa allt om E H i Bollnäs Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 5
Resultat efter finansnetto 5 -1 0 -438 0 -1 0 0 -2 6
Årets resultat 5 -1 0 -438 0 -1 0 0 -2 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
Tillgångar 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -587 -592 -591 -591 -153 -153 -152 -152 -152 -149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 582 576 576 576 149 149 150 150 151 147
Kortfristiga skulder 5 16 16 15 5 5 5 5 4 7
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 125,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 35,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -21,43%
Soliditet -% -% -% -% -% -15 300,00% -7 600,00% -7 600,00% -3 800,00% -3 725,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 57,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...