Visa allt om Akustik & VVS Produkter i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Akustik & VVS Produkter i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 116 1 495 1 335 10 451 8 866 13 683 11 844 9 661 8 424 8 370
Övrig omsättning 72 1 890 3 480 1 161 85 148 - - 18 14
Rörelseresultat (EBIT) 263 1 988 3 277 1 796 859 1 903 1 116 754 729 499
Resultat efter finansnetto 106 1 746 3 081 1 569 702 2 012 1 514 198 864 586
Årets resultat 345 1 044 1 918 1 011 359 1 213 998 10 487 400
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 363 10 699 13 732 14 342 12 245 3 665 1 083 465 407 234
Omsättningstillgångar 7 097 7 098 4 089 2 866 4 101 4 965 4 238 2 954 3 346 3 131
Tillgångar 17 460 17 796 17 821 17 208 16 345 8 630 5 321 3 419 3 753 3 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 098 5 753 5 359 3 641 3 130 2 771 2 059 1 061 1 552 1 505
Obeskattade reserver 2 491 2 836 2 446 1 831 1 611 1 407 1 023 741 858 655
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 906 8 281 8 656 9 031 9 406 2 344 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 965 926 1 359 2 705 2 198 2 108 2 239 1 617 1 343 1 206
Skulder och eget kapital 17 460 17 796 17 821 17 208 16 345 8 630 5 321 3 419 3 753 3 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 576 561 545 430 549 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 187 0 2 385 1 294 1 786 1 590 1 452 1 428 1 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 84 136 0 875 697 1 000 985 821 970 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 500 0 500 0 500 440
Omsättning 1 188 3 385 4 815 11 612 8 951 13 831 11 844 9 661 8 442 8 384
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 9 8 8 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 495 - 1 161 1 108 1 710 1 692 1 380 1 203 1 674
Personalkostnader per anställd (tkr) - 334 - 386 337 432 455 398 427 513
Rörelseresultat, EBITDA 780 2 592 3 874 2 327 1 115 1 962 1 200 842 781 533
Nettoomsättningförändring -25,35% 11,99% -87,23% 17,88% -35,20% 15,53% 22,60% 14,68% 0,65% -%
Du Pont-modellen 2,06% 11,45% 18,93% 10,88% 5,42% 23,49% 29,45% 25,24% 23,31% 23,21%
Vinstmarginal 32,17% 136,25% 252,66% 17,91% 9,99% 14,81% 13,23% 8,93% 10,39% 9,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 58,81% 58,15% 51,64% 45,25% 48,32% 56,45% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 549,46% 412,84% 204,49% 1,54% 21,46% 20,88% 16,88% 13,84% 23,78% 23,00%
Soliditet 46,05% 44,76% 40,78% 29,00% 26,41% 44,12% 52,87% 46,64% 57,81% 58,74%
Kassalikviditet 735,44% 766,52% 300,88% 79,22% 181,57% 226,61% 184,37% 180,95% 241,18% 253,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...