Visa allt om M. Hesselbom Aktiebolag
Visa allt om M. Hesselbom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 242 211 392 350 72 2 019 1 778 1 691 1 485 1 023
Övrig omsättning - - - 7 7 1 006 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 -45 -65 162 -27 868 -36 -84 41 4
Resultat efter finansnetto -48 -38 -64 165 -27 864 -42 -88 38 6
Årets resultat -3 1 53 100 -27 532 -42 -86 31 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 500 500 500 0 0 87 88 121 93
Omsättningstillgångar 294 83 142 274 923 1 050 137 178 231 141
Tillgångar 495 582 642 774 923 1 050 224 266 352 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 485 484 466 566 593 61 68 153 122
Obeskattade reserver 0 46 86 221 185 185 0 0 3 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Långfristiga skulder 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 51 72 0 172 271 163 198 145 103
Skulder och eget kapital 495 582 642 774 923 1 050 224 266 352 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 148 151 166 115 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 31 146 0 0 730 458 400 239 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 10 76 0 0 305 187 182 168 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 242 211 392 357 79 3 025 1 778 1 691 1 485 1 023
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 242 211 392 - - 673 593 564 495 512
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 41 222 - - 387 262 253 177 144
Rörelseresultat, EBITDA -49 3 -65 162 -27 887 -12 -50 88 36
Nettoomsättningförändring 14,69% -46,17% 12,00% 386,11% -96,43% 13,55% 5,14% 13,87% 45,16% -%
Du Pont-modellen -9,70% -6,36% -9,97% 21,71% -2,93% 82,67% -16,07% -31,20% 11,93% 3,85%
Vinstmarginal -19,83% -17,54% -16,33% 48,00% -37,50% 42,99% -2,02% -4,91% 2,83% 0,88%
Bruttovinstmarginal 64,05% 61,61% 64,54% 65,14% 43,06% 72,02% 65,02% 64,04% 64,78% 61,97%
Rörelsekapital/omsättning 116,53% 15,17% 17,86% 78,29% 1 043,06% 38,58% -1,46% -1,18% 5,79% 3,71%
Soliditet 97,37% 89,50% 85,84% 81,25% 76,09% 69,46% 27,23% 25,56% 44,08% 54,91%
Kassalikviditet 2 425,00% 162,75% 197,22% -% 533,14% 387,45% 68,10% 76,77% 148,28% 119,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...