Visa allt om K.E. Nordberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 100 373 541 683 594 856 769 673 617
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -601 -1 094 -308 -31 -186 239 437 480 12 -177
Resultat efter finansnetto 6 844 5 842 750 308 22 1 086 1 728 1 356 777 829
Årets resultat 7 079 6 028 750 303 61 1 051 1 548 1 148 753 971
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 462 0 478 593 530 1 978 1 881 1 740 236 234
Omsättningstillgångar 15 576 14 258 9 212 8 355 8 310 6 633 7 623 6 231 6 828 6 085
Tillgångar 21 038 14 258 9 690 8 948 8 840 8 611 9 503 7 971 7 063 6 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 877 13 798 7 770 8 354 8 051 7 991 8 819 7 271 6 404 5 651
Obeskattade reserver 116 351 537 537 537 576 633 649 598 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 109 1 383 57 252 45 52 50 62 71
Skulder och eget kapital 21 038 14 258 9 690 8 948 8 840 8 611 9 503 7 971 7 063 6 319
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 424 - 0 0 17 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 346 0 320 240 198 164 184 135 348 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 35 65 103 77 62 58 59 42 103 205
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 1 334 0 0 1 879 0 280 0
Omsättning 0 100 373 541 683 594 856 769 673 617
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 100 373 541 683 594 856 769 673 617
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 500 423 317 263 240 256 180 459 582
Rörelseresultat, EBITDA -601 -1 094 -303 -26 -180 245 444 484 17 -172
Nettoomsättningförändring -100,00% -73,19% -31,05% -20,79% 14,98% -30,61% 11,31% 14,26% 9,08% -%
Du Pont-modellen -% 41,66% 7,74% 3,45% 0,25% 12,62% 18,19% 17,01% 12,40% 17,93%
Vinstmarginal -% 5 940,00% 201,07% 57,12% 3,22% 183,00% 201,99% 176,33% 130,16% 183,63%
Bruttovinstmarginal -% -92,00% 63,00% 71,72% 27,09% 100,00% 100,00% 100,00% 70,88% 94,65%
Rörelsekapital/omsättning -% 14 149,00% 2 098,93% 1 533,83% 1 179,80% 1 109,09% 884,46% 803,77% 1 005,35% 974,72%
Soliditet 99,66% 98,69% 84,27% 97,78% 95,55% 97,73% 97,60% 97,08% 96,77% 96,24%
Kassalikviditet 32 113,33% 12 050,46% 573,54% 12 229,82% 2 689,68% 14 740,00% 14 659,62% 12 462,00% 8 580,65% 6 649,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...