Visa allt om NorCor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 399 3 703 2 539 4 058 4 323 4 248 3 219 456 0
Övrig omsättning - 3 474 - - - - - - - 100
Rörelseresultat (EBIT) -91 3 856 619 -266 1 540 1 527 1 419 1 280 74 60
Resultat efter finansnetto -91 2 976 -953 -1 894 49 606 605 65 -119 -113
Årets resultat -22 2 822 -953 -1 655 34 372 356 65 -119 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 795 25 737 26 455 26 205 23 781 22 052 19 823 2
Omsättningstillgångar 1 074 4 066 547 762 598 2 184 1 943 1 715 510 164
Tillgångar 1 074 4 066 25 341 26 499 27 053 28 390 25 724 23 767 20 333 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 3 955 1 133 86 1 740 1 707 1 334 978 912 131
Obeskattade reserver 24 93 0 0 239 239 139 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 21 529 19 640 0 0 21 981 20 963 18 822 0
Kortfristiga skulder 18 18 2 679 6 774 25 074 26 444 2 269 1 826 598 35
Skulder och eget kapital 1 074 4 066 25 341 26 499 27 053 28 390 25 724 23 767 20 333 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 2 3 13 16 13 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 1 1 4 5 4 1 0
Utdelning till aktieägare 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 873 3 703 2 539 4 058 4 323 4 248 3 219 456 100
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 4 058 4 323 4 248 3 219 456 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 4 17 21 20 10 -
Rörelseresultat, EBITDA -91 4 588 1 713 817 2 577 2 363 2 175 1 965 188 62
Nettoomsättningförändring -100,00% -35,21% 45,84% -37,43% -6,13% 1,77% 31,97% 605,92% -% -%
Du Pont-modellen -% 94,96% 2,45% -1,00% 5,69% 5,38% 5,52% 5,40% 0,36% -%
Vinstmarginal -% 160,94% 16,74% -10,48% 37,95% 35,32% 33,45% 39,89% 16,23% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 168,74% -57,57% -236,79% -603,15% -561,18% -7,67% -3,45% -19,30% -%
Soliditet 97,83% 99,05% 4,47% 0,32% 7,08% 6,63% 5,58% 4,11% 4,49% 78,92%
Kassalikviditet 5 966,67% 22 588,89% 20,42% 11,25% 2,38% 8,26% 85,63% 93,92% 85,28% 468,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...