Visa allt om Comelektronik i Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Comelektronik i Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 168 131 2 5 28 26 2 1 39 14
Övrig omsättning 8 - - - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 65 -22 -15 14 2 -26 -14 -23 -19
Resultat efter finansnetto 61 64 -23 -15 12 -6 -27 -21 18 11
Årets resultat 34 58 -23 -15 12 -6 -27 -21 13 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 0 0 0 0 10 37 44 60 216
Omsättningstillgångar 233 221 134 158 180 162 175 288 385 441
Tillgångar 267 221 134 158 180 172 212 332 445 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 186 128 151 166 153 197 324 430 502
Obeskattade reserver 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 36 6 7 14 19 16 8 15 155
Skulder och eget kapital 267 221 134 158 180 172 212 332 445 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2
Utdelning till aktieägare 0 60 0 0 0 0 0 100 85 85
Omsättning 176 131 2 5 38 26 2 1 39 14
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 131 - - - - - 1 39 14
Personalkostnader per anställd (tkr) - 11 - - - - - - 10 5
Rörelseresultat, EBITDA 67 65 -22 -15 14 2 -22 -12 -21 -16
Nettoomsättningförändring 28,24% 6 450,00% -60,00% -82,14% 7,69% 1 200,00% 100,00% -97,44% 178,57% -%
Du Pont-modellen 23,22% 29,41% -16,42% -9,49% 7,78% 1,16% -11,79% 0,30% 4,27% 1,67%
Vinstmarginal 36,90% 49,62% -1 100,00% -300,00% 50,00% 7,69% -1 250,00% 100,00% 48,72% 78,57%
Bruttovinstmarginal 64,29% 87,79% -300,00% 80,00% 75,00% 53,85% 0,00% 0,00% 17,95% 57,14%
Rörelsekapital/omsättning 85,12% 141,22% 6 400,00% 3 020,00% 592,86% 550,00% 7 950,00% 28 000,00% 948,72% 2 042,86%
Soliditet 64,89% 84,16% 95,52% 95,57% 92,22% 88,95% 92,92% 97,59% 96,63% 76,41%
Kassalikviditet 256,67% 613,89% 2 233,33% 2 142,86% 1 221,43% 800,00% 1 025,00% 3 450,00% 2 480,00% 272,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...