Visa allt om Seaman Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 173 460 483 827 769 1 838 4 652 1 525 2 221
Övrig omsättning 2 57 569 - - - - - 210 -
Rörelseresultat (EBIT) -62 -1 271 295 9 -21 -2 270 -5 759 -1 217 -233 -1 250
Resultat efter finansnetto 1 928 7 078 376 33 4 -2 270 -5 637 13 332 400 -984
Årets resultat 1 928 7 078 376 32 4 -2 270 -4 824 13 332 413 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 100 14 364 9 635 9 817 10 967 10 980 11 006 11 521 130 140
Omsättningstillgångar 1 054 2 121 1 578 1 791 746 992 3 489 9 957 11 182 9 352
Tillgångar 17 154 16 484 11 213 11 608 11 713 11 972 14 495 21 479 11 312 9 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 142 16 264 9 586 9 610 9 678 9 774 12 044 17 367 5 036 5 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 813 813 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 290 1 820 1 850 1 926 1 910 1 940 3 884 1 867
Kortfristiga skulder 12 220 337 178 185 272 541 1 358 1 579 1 489
Skulder och eget kapital 17 154 16 484 11 213 11 608 11 713 11 972 14 495 21 479 11 312 9 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 835 180 30 0 0 0 450 950 1 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 400 600 400
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 290 86 39 60 84 108 364 577 803
Utdelning till aktieägare 350 800 400 200 100 0 0 500 1 000 700
Omsättning 2 230 1 029 483 827 769 1 838 4 652 1 735 2 221
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 87 460 483 827 769 1 838 2 326 763 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) - 573 283 83 76 99 87 387 741 1 352
Rörelseresultat, EBITDA -62 -1 271 301 19 -8 -2 244 -5 730 -1 202 -212 -1 224
Nettoomsättningförändring -100,00% -62,39% -4,76% -41,60% 7,54% -58,16% -60,49% 205,05% -31,34% -%
Du Pont-modellen -% 87,04% 4,15% 2,65% 1,12% -17,92% -38,14% 63,30% 5,01% -8,95%
Vinstmarginal -% 8 293,64% 101,09% 63,77% 15,84% -278,93% -300,76% 292,26% 37,18% -38,27%
Bruttovinstmarginal -% 84,39% 82,17% 85,51% 51,39% -234,46% -283,62% -2,92% 86,03% 76,41%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 098,84% 269,78% 333,95% 67,84% 93,63% 160,39% 184,85% 629,70% 354,03%
Soliditet 99,93% 98,67% 85,49% 82,79% 82,63% 81,64% 83,09% 83,58% 49,69% 62,24%
Kassalikviditet 8 783,33% 964,09% 61,13% 885,96% 300,54% 174,63% 87,43% 63,70% 13,17% 13,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...