Visa allt om Leg. Tandläkare Jadwiga Gotlib Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 981 1 119 1 058 944 972 1 022 689 740 745 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 -16 53 -46 -47 78 -53 19 -87 -39
Resultat efter finansnetto 23 -17 53 -47 -47 78 -52 18 -88 -40
Årets resultat 23 -17 53 -47 -47 83 -52 12 -88 9
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 11 22 33 46 16 26 43 64
Omsättningstillgångar 185 158 182 136 133 172 168 181 166 249
Tillgångar 187 160 194 158 166 218 184 207 209 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 78 94 41 88 135 52 104 91 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 83 99 117 78 83 102 103 117 134
Skulder och eget kapital 187 160 194 158 166 218 184 207 209 314
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 168 205 179 0 153 118 98 80 150 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 189 188 181 317 165 160 157 157 145 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 144 173 167 150 149 117 137 132 144 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 981 1 119 1 058 944 972 1 022 689 740 745 833
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 491 560 529 472 486 511 345 370 373 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 293 266 238 239 201 199 186 225 233
Rörelseresultat, EBITDA 24 -7 63 -34 -34 92 -35 43 -60 29
Nettoomsättningförändring -12,33% 5,77% 12,08% -2,88% -4,89% 48,33% -6,89% -0,67% -10,56% -%
Du Pont-modellen 12,83% -10,00% 27,84% -29,11% -28,31% 36,24% -28,26% 9,18% -41,63% -12,42%
Vinstmarginal 2,45% -1,43% 5,10% -4,87% -4,84% 7,73% -7,55% 2,57% -11,68% -4,68%
Bruttovinstmarginal 89,70% 84,27% 87,81% 81,36% 83,33% 78,38% 86,65% 86,22% 84,56% 87,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% 6,70% 7,84% 2,01% 5,66% 8,71% 9,58% 10,54% 6,58% 13,81%
Soliditet 54,01% 48,75% 48,45% 25,95% 53,01% 61,93% 28,26% 50,24% 43,54% 57,01%
Kassalikviditet 158,14% 159,04% 157,58% 102,56% 132,05% 191,57% 108,82% 156,31% 116,24% 168,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...