Visa allt om Johanneshovs Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Johanneshovs Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 412 393 249 438 291 307 328 175 918 1 336
Övrig omsättning - - - - - - - - 300 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 35 -39 27 -32 -1 -12 -75 307 54
Resultat efter finansnetto 9 32 -41 24 -36 -5 -16 -73 281 13
Årets resultat 9 32 -41 24 -36 -5 -2 -14 148 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669
Omsättningstillgångar 201 159 140 183 152 200 203 248 495 293
Tillgångar 201 161 140 183 152 200 203 248 495 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 126 95 136 111 147 152 155 269 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 14 73 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
Kortfristiga skulder 67 33 46 48 40 53 50 80 153 417
Skulder och eget kapital 201 161 140 183 152 200 203 248 495 962
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 105 194 90 107 117 38 77 114
Varav tantiem till styrelse & VD 15 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 165 189 - 0 0 0 0 0 24 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 21 23 14 23 16 26 27 20 30 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 412 393 249 438 291 307 328 175 1 218 1 336
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 412 393 249 438 291 307 328 175 918 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 221 124 220 111 141 147 47 144 278
Rörelseresultat, EBITDA 12 35 -39 27 -32 -1 -12 -75 448 341
Nettoomsättningförändring 4,83% 57,83% -43,15% 50,52% -5,21% -6,40% 87,43% -80,94% -31,29% -%
Du Pont-modellen 5,97% 21,74% -27,86% 15,30% -20,39% -0,50% -5,42% -26,21% 62,83% 5,72%
Vinstmarginal 2,91% 8,91% -15,66% 6,39% -10,65% -0,33% -3,35% -37,14% 33,88% 4,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,52% 32,06% 37,75% 30,82% 38,49% 47,88% 46,65% 96,00% 37,25% -9,28%
Soliditet 67,16% 78,26% 67,86% 74,32% 73,03% 73,50% 74,88% 66,56% 64,96% 12,58%
Kassalikviditet 300,00% 481,82% 304,35% 381,25% 380,00% 377,36% 406,00% 310,00% 323,53% 70,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...