Visa allt om P-H Sandströms Byggadministration Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 80 0 0 450 300 18 109 35 45
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 44 -35 -34 425 272 -2 72 -13 -23
Resultat efter finansnetto 97 68 -37 -39 435 298 32 29 -3 -33
Årets resultat 129 57 -10 -17 236 174 32 9 -4 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Omsättningstillgångar 361 552 486 609 702 469 190 182 197 215
Tillgångar 408 598 532 656 749 515 237 228 244 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 456 399 409 425 389 215 184 234 238
Obeskattade reserver 60 131 131 157 180 69 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 12 3 89 143 57 22 45 9 23
Skulder och eget kapital 408 598 532 656 749 515 237 228 244 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 159 300 0 0 300 200 0 0 60 0
Omsättning 150 80 0 0 450 300 18 109 35 45
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 96 44 -35 -34 425 272 -2 72 -13 -17
Nettoomsättningförändring 87,50% -% -% -100,00% 50,00% 1 566,67% -83,49% 211,43% -22,22% -%
Du Pont-modellen 25,98% 11,37% -% -% 58,08% 57,86% 13,50% 31,58% -0,82% -8,81%
Vinstmarginal 70,67% 85,00% -% -% 96,67% 99,33% 177,78% 66,06% -5,71% -51,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,11%
Rörelsekapital/omsättning 198,67% 675,00% -% -% 124,22% 137,33% 933,33% 125,69% 537,14% 426,67%
Soliditet 81,32% 93,34% 94,21% 79,99% 74,45% 85,41% 90,72% 80,70% 95,90% 91,19%
Kassalikviditet 573,02% 4 600,00% 16 200,00% 684,27% 490,91% 822,81% 863,64% 404,44% 2 188,89% 934,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...