Visa allt om EB IT STHLM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 4 471 5 102 4 876 3 573 2 575 1 263 981 686 576
Övrig omsättning 3 119 55 21 25 26 36 40 30 47 115
Rörelseresultat (EBIT) 2 836 1 079 1 026 1 389 890 533 202 99 145 117
Resultat efter finansnetto 2 952 1 111 1 068 1 418 903 531 209 95 176 107
Årets resultat 1 731 693 621 809 577 311 120 44 100 78
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 737 1 151 934 339 360 326 10 2 4 12
Omsättningstillgångar 1 978 2 613 2 519 2 694 1 599 1 017 685 566 521 453
Tillgångar 4 715 3 763 3 453 3 034 1 958 1 343 696 568 525 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 596 1 465 1 372 1 351 942 565 374 344 350 249
Obeskattade reserver 1 730 1 000 800 600 300 200 100 80 55 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 390 1 299 1 281 1 083 717 578 221 144 120 201
Skulder och eget kapital 4 715 3 763 3 453 3 034 1 958 1 343 696 568 525 466
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 536 468 219 133 124 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 910 2 476 2 056 1 037 658 228 211 51 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 10 565 647 513 416 296 155 166 91 61
Utdelning till aktieägare 600 600 600 600 400 200 120 90 50 0
Omsättning 3 119 4 526 5 123 4 901 3 599 2 611 1 303 1 011 733 691
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 6 5 4 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 894 850 975 893 858 632 491 686 576
Personalkostnader per anställd (tkr) - 505 524 551 536 510 331 285 276 147
Rörelseresultat, EBITDA 2 901 1 157 1 077 1 409 910 544 205 101 153 126
Nettoomsättningförändring -100,00% -12,37% 4,63% 36,47% 38,76% 103,88% 28,75% 43,00% 19,10% -%
Du Pont-modellen -% 29,58% 30,99% 46,77% 46,22% 39,76% 30,32% 22,71% 35,62% 25,11%
Vinstmarginal -% 24,89% 20,97% 29,10% 25,33% 20,74% 16,71% 13,15% 27,26% 20,31%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,40% 71,01%
Rörelsekapital/omsättning -% 29,39% 24,26% 33,04% 24,69% 17,05% 36,74% 43,02% 58,45% 43,75%
Soliditet 83,68% 59,66% 56,81% 59,10% 59,40% 53,05% 64,08% 70,70% 74,21% 55,75%
Kassalikviditet 507,18% 201,15% 196,64% 248,75% 223,01% 175,95% 309,95% 393,06% 434,17% 200,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...