Visa allt om Arne Lönn Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -18 -18 -15 -14 -13 -16 -2 -14 -19
Resultat efter finansnetto 271 351 -177 -15 -15 -13 -16 -1 -14 -19
Årets resultat 1 273 1 844 313 -389 -372 -97 -79 -204 -235 -352
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 2 399 1 235 448 802 321 60 48 91 838 579
Tillgångar 6 399 5 235 4 448 1 802 1 321 1 060 1 048 1 091 1 838 1 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 743 1 970 516 803 565 517 562 491 1 255 991
Obeskattade reserver 560 681 716 713 583 383 444 409 302 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 2 310 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 274 216 286 173 159 42 191 281 407
Skulder och eget kapital 6 399 5 235 4 448 1 802 1 321 1 060 1 048 1 091 1 838 1 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 550 500 390 600 440 390 440 0 400 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -18 -18 -15 -14 -13 -16 -2 -14 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 49,69% 47,78% 24,16% 73,72% 75,30% 75,40% 84,85% 72,00% 80,11% 71,06%
Kassalikviditet 2 498,96% 450,73% 207,41% 280,42% 185,55% 37,74% 114,29% 47,64% 298,22% 142,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...