Visa allt om Supernova Charter Aktiebolag
Visa allt om Supernova Charter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 288 276 194 0 0 0 0 53 22
Övrig omsättning 3 - - - 1 - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 21 43 154 1 -3 0 4 52 21
Resultat efter finansnetto 1 19 38 154 1 -3 -1 4 52 17
Årets resultat 1 15 30 149 1 -3 -1 4 52 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 69 92 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 179 76 133 192 7 4 20 11 10 6
Tillgångar 225 145 225 192 7 4 20 11 10 6
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 125 111 81 -68 -69 -66 -65 -69 -121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 70 66 77 55 35 96
Kortfristiga skulder 100 20 114 112 5 8 9 21 44 30
Skulder och eget kapital 225 145 225 192 7 4 20 11 10 6
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 243 288 276 194 1 0 0 4 53 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 44 66 154 1 -3 0 4 52 21
Nettoomsättningförändring -16,67% 4,35% 42,27% -% -% -% -% -100,00% 140,91% -%
Du Pont-modellen 0,89% 14,48% 19,56% 80,21% -% -% -% -% 520,00% 350,00%
Vinstmarginal 0,83% 7,29% 15,94% 79,38% -% -% -% -% 98,11% 95,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 69,10% 97,10% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,92% 19,44% 6,88% 41,24% -% -% -% -% -64,15% -109,09%
Soliditet 56,00% 86,21% 49,33% 42,19% -971,43% -1 725,00% -330,00% -590,91% -690,00% -2 016,67%
Kassalikviditet 179,00% 380,00% 116,67% 171,43% 140,00% 50,00% 222,22% 52,38% 22,73% 20,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...