Visa allt om Tagy Konsult Aktiebolag
Visa allt om Tagy Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 63
Rörelseresultat (EBIT) -12 -1 0 -13 -20 -13 -13 -14 -43 17
Resultat efter finansnetto -12 0 0 -13 -19 -12 -11 -9 -42 17
Årets resultat -12 0 0 -13 -19 -12 -11 -9 -42 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Omsättningstillgångar 190 110 111 106 127 125 126 128 138 162
Tillgångar 190 110 111 106 127 125 126 128 138 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 63 63 63 76 95 107 118 128 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 47 47 43 51 30 19 10 10 36
Skulder och eget kapital 190 110 111 106 127 125 126 128 138 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -1 0 -13 -20 -13 -13 -14 -40 20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -6,32% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -12,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 51,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 26,84% 57,27% 56,76% 59,43% 59,84% 76,00% 84,92% 92,19% 92,75% 82,52%
Kassalikviditet 136,69% 234,04% 236,17% 246,51% 249,02% 416,67% 663,16% 1 280,00% 1 380,00% 450,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...