Visa allt om Pigert Trade Aktiebolag
Visa allt om Pigert Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 75
Rörelseresultat (EBIT) -76 -146 -92 -126 -230 -334 -272 -330 -464 -378
Resultat efter finansnetto -188 856 388 948 -1 088 837 440 -4 189 -1 798 1 743
Årets resultat -327 856 388 948 -1 088 837 440 -3 969 -2 332 1 936
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 8 612
Omsättningstillgångar 5 234 6 925 6 219 5 831 5 355 7 175 5 843 5 887 9 431 11 736
Tillgångar 5 234 6 925 6 219 5 831 5 355 7 175 5 843 5 887 9 440 12 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 096 6 922 6 216 5 828 5 281 6 368 5 531 5 091 9 060 10 902
Obeskattade reserver 83 0 0 0 0 0 0 0 329 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 134 288 757 10 15
Kortfristiga skulder 55 2 3 3 75 672 23 38 40 1 174
Skulder och eget kapital 5 234 6 925 6 219 5 831 5 355 7 175 5 843 5 887 9 440 12 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 240 205 227 300 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 3 27 83 78
Utdelning till aktieägare 200 1 500 150 0 400 0 9 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 120 240 104 131 192 -
Rörelseresultat, EBITDA -76 -146 -92 -126 -230 -334 -272 -322 -460 -373
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,60% 99,96% 99,95% 99,95% 98,62% 88,75% 94,66% 86,48% 98,48% 89,79%
Kassalikviditet 9 516,36% 346 250,00% 207 300,00% 194 366,67% 7 140,00% 1 067,71% 25 404,35% 15 492,11% 23 577,50% 999,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...