Visa allt om RSSA Sweden AB
Visa allt om RSSA Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 41 36 18 13 223
Övrig omsättning - - - - - - - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 -5 -16 -3 14 -2 -92 -140 -145
Resultat efter finansnetto 390 -5 -3 -16 -3 14 -2 -92 -164 -145
Årets resultat 390 -5 -3 -16 -3 14 -2 -92 -164 -145
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 0 0 0 0 0 0 0 5 38
Omsättningstillgångar 26 95 98 174 159 177 121 127 120 123
Tillgångar 467 95 98 174 159 177 121 127 125 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 76 81 84 100 65 50 52 64 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 18 17 90 59 113 71 75 61 61
Skulder och eget kapital 467 95 98 174 159 177 121 127 125 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 - 0 11
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 2 - 3 2
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 1 - 11 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 2 41 36 18 23 223
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 36 - 13 223
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 3 - 14 66
Rörelseresultat, EBITDA 0 -5 -5 -16 -3 14 -2 -87 -133 -135
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,12% 13,89% 100,00% 38,46% -94,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -1,89% 7,91% -1,65% -72,44% -131,20% -90,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -150,00% 34,15% -5,56% -511,11% -1 261,54% -65,02%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 5 000,00% 156,10% 138,89% 288,89% 453,85% 27,80%
Soliditet 100,00% 80,00% 82,65% 48,28% 62,89% 36,72% 41,32% 40,94% 51,20% 62,11%
Kassalikviditet -% 527,78% 576,47% 193,33% 269,49% 156,64% 170,42% 169,33% 196,72% 201,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...