Visa allt om Nils Eriksson Chemical Trading Aktiebolag
Visa allt om Nils Eriksson Chemical Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 162 0 10 230 171 351
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -24 -35 -35 120 -50 -56 -40 -73 66
Resultat efter finansnetto -15 -24 -35 -36 120 -50 -56 -41 -79 59
Årets resultat -15 -24 -35 -36 120 -50 -43 -48 -36 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 3 5 7 11 3 7 12 9
Omsättningstillgångar 121 135 159 192 227 105 163 244 280 367
Tillgångar 121 136 162 197 234 116 166 251 292 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 132 155 191 227 108 159 202 250 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 14 7 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 7 6 8 9 7 35 36 41
Skulder och eget kapital 121 136 162 197 234 116 166 251 292 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 33 40 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 162 0 10 230 171 351
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 171 351
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 40 54
Rörelseresultat, EBITDA -14 -22 -33 -33 124 -47 -52 -35 -68 69
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -95,65% 34,50% -51,28% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 51,28% -% -33,73% -15,54% -24,66% 17,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% 74,07% -% -560,00% -16,96% -42,11% 18,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 135,19% -% 1 560,00% 90,87% 142,69% 92,88%
Soliditet 96,69% 97,06% 95,68% 96,95% 97,01% 93,10% 95,78% 84,49% 87,34% 85,64%
Kassalikviditet 2 420,00% 2 700,00% 2 271,43% 3 200,00% 2 837,50% 1 166,67% 2 328,57% 697,14% 777,78% 895,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...