Visa allt om Solaster Aktiebolag
Visa allt om Solaster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 475 0 740 2 220 2 220 2 304 2 127 1 920 1 920 1 920
Övrig omsättning 60 74 20 84 56 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -594 -188 -392 -212 -163 -31 -92 -775 -1 951 -111
Resultat efter finansnetto -592 -165 -302 -110 -28 106 65 -590 -1 728 94
Årets resultat -316 17 3 21 91 369 170 -205 -1 644 307
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 346 3 431 3 437 3 387 3 230 3 303 3 376 2 758 3 517 6 251
Omsättningstillgångar 3 355 4 352 4 581 5 909 6 328 6 827 7 338 8 072 8 086 7 397
Tillgångar 6 700 7 784 8 018 9 296 9 558 10 130 10 714 10 830 11 603 13 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 145 6 962 7 444 7 841 8 220 8 603 8 659 8 589 8 893 10 678
Obeskattade reserver 0 275 459 785 936 1 100 1 514 1 703 2 325 2 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 526 501 1 268 0 32 105 98 8 8
Kortfristiga skulder 29 46 114 402 402 393 435 440 376 448
Skulder och eget kapital 6 700 7 784 8 018 9 296 9 558 10 130 10 714 10 830 11 603 13 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 560 1 517 1 440 1 373 1 200 1 200 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 476 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 4 328 693 515 637 615 559 584 589
Utdelning till aktieägare 500 500 500 400 400 475 200 100 100 140
Omsättning 535 74 760 2 304 2 276 2 304 2 127 1 920 1 920 1 923
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 740 1 110 1 110 1 152 1 064 960 960 960
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 831 1 127 1 088 1 039 994 880 892 895
Rörelseresultat, EBITDA -508 -103 -309 -129 -90 42 -32 -725 -1 907 23
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -66,67% 0,00% -3,65% 8,32% 10,78% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -8,84% -% -3,77% -1,16% -0,29% 1,05% 0,61% -5,45% -14,89% 0,69%
Vinstmarginal -124,63% -% -40,81% -4,86% -1,26% 4,60% 3,06% -30,73% -90,00% 4,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,18% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 700,21% -% 603,65% 248,06% 266,94% 279,25% 324,54% 397,50% 401,56% 361,93%
Soliditet 91,72% 92,20% 97,31% 90,57% 93,22% 92,93% 91,23% 90,63% 91,07% 91,51%
Kassalikviditet 11 568,97% 7 502,17% 3 228,07% 1 245,77% 1 350,00% 1 512,47% 1 686,90% 1 834,55% 2 150,53% 1 651,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...