Visa allt om Vitec Software AB
Visa allt om Vitec Software AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 040 8 040 8 451 8 063 9 255 9 345 19 822
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -13 -602 477 263 9 -985 401 -35 2 649
Resultat efter finansnetto -21 -13 -602 479 264 9 -987 410 -24 2 687
Årets resultat 3 0 128 273 193 9 -724 317 -15 2 691
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 46 60 80 123 166 341 542
Omsättningstillgångar 785 781 784 2 776 2 042 1 494 1 954 2 165 6 061 4 208
Tillgångar 785 781 784 2 822 2 102 1 574 2 077 2 331 6 402 4 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 784 781 781 853 580 387 378 365 2 571 2 486
Obeskattade reserver 0 0 0 166 60 29 29 29 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 3 1 803 1 462 1 158 1 670 1 936 3 802 2 264
Skulder och eget kapital 785 781 784 2 822 2 102 1 574 2 077 2 331 6 402 4 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 380 5 110 5 055 5 483 5 870 5 581 5 513 6 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 142 2 195 2 453 2 595 2 828 2 778 2 928 6 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 2 300 0
Omsättning 0 0 0 8 040 8 040 8 451 8 063 9 255 9 345 19 822
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 10 11 11 12 13 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 804 731 768 672 712 719 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 739 691 743 734 650 665 687
Rörelseresultat, EBITDA -21 -13 -590 491 282 52 -942 577 166 2 848
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 0,00% -4,86% 4,81% -12,88% -0,96% -52,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 16,94% 12,65% 0,57% -47,33% 17,63% -0,36% 56,61%
Vinstmarginal -% -% -% 5,95% 3,31% 0,11% -12,19% 4,44% -0,25% 13,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 99,99% 99,93% 99,73% 100,00% 98,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 12,10% 7,21% 3,98% 3,52% 2,47% 24,17% 9,81%
Soliditet 99,87% 100,00% 99,62% 34,56% 29,70% 25,94% 19,23% 16,55% 40,49% 52,34%
Kassalikviditet 78 500,00% -% 26 133,33% 153,97% 139,67% 129,02% 117,01% 111,83% 159,42% 185,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...