Visa allt om HÅ-ESS Grafiska i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om HÅ-ESS Grafiska i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -12 -15 -18 -12 -26 -18 -24 -18 -24
Resultat efter finansnetto 136 148 208 18 30 12 4 24 27 8
Årets resultat 105 115 162 24 32 20 22 46 36 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 7 10 14 4 7 10 15
Omsättningstillgångar 598 664 679 810 797 899 1 035 1 139 1 211 1 280
Tillgångar 598 664 682 817 807 913 1 039 1 146 1 222 1 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 573 613 640 760 855 956 1 030 1 076 1 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 15 29 44 74 111 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 91 69 177 32 30 40 43 35 31
Skulder och eget kapital 598 664 682 817 807 913 1 039 1 146 1 222 1 295
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 189 143 127 120 96 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -12 -15 -8 -18 -15 -21 -14 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,12% 86,30% 89,88% 78,34% 95,55% 95,99% 95,13% 94,53% 94,59% 94,61%
Kassalikviditet 776,62% 729,67% 984,06% 457,63% 2 490,62% 2 996,67% 2 587,50% 2 648,84% 3 460,00% 4 129,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...