Visa allt om Industrial Management and Restructuring Nordic Industries Aktiebolag
Visa allt om Industrial Management and Restructuring Nordic Industries Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 311 460 252 478
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -50 0 0 -2 0 -1 52 63 8
Resultat efter finansnetto -34 -50 0 0 -2 0 0 -1 -21 9
Årets resultat -34 -50 0 0 -2 0 0 -1 -21 9
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 267 24 377 22 338 20 560 15 513 13 812 12 758 9 801 7 573 4 973
Omsättningstillgångar 268 453 277 578 926 751 281 301 290 300
Tillgångar 25 535 24 830 22 615 21 138 16 439 14 564 13 039 10 102 7 862 5 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 542 2 576 126 126 127 129 129 129 130 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 365 21 228 21 002 21 002 16 302 4 864 3 357 2 382 1 830 579
Kortfristiga skulder 628 1 026 1 486 10 10 9 571 9 552 7 591 5 902 4 543
Skulder och eget kapital 25 535 24 830 22 615 21 138 16 439 14 564 13 039 10 102 7 862 5 273
Löner & utdelning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 311 460 252 478
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -50 0 0 -2 0 -1 52 63 8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -32,39% 82,54% -47,28% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,00% 0,77% 1,16% 0,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 0,00% 16,96% 36,11% 1,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -2 981,03% -1 584,78% -2 226,98% -887,66%
Soliditet 9,95% 10,37% 0,56% 0,60% 0,77% 0,89% 0,99% 1,28% 1,65% 2,86%
Kassalikviditet 42,68% 44,15% 18,64% 5 780,00% 9 260,00% 7,85% 2,94% 3,97% 4,91% 6,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...