Visa allt om Marian Alanowski Bygg AB
Visa allt om Marian Alanowski Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 413 1 667 1 269 1 932 2 273 1 273 1 606 855 363 297
Övrig omsättning 56 61 96 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -89 -665 331 287 41 -308 850 -37 83
Resultat efter finansnetto 1 -88 -665 331 289 30 -309 850 -38 82
Årets resultat 1 -88 -665 243 285 30 -309 645 -38 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 7 15 25 34 8 10 0 0 5
Omsättningstillgångar 302 576 366 1 022 849 730 615 917 0 105
Tillgångar 326 584 380 1 047 883 738 625 917 0 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 106 94 759 516 231 201 509 -136 -98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 326 19 20 254 204 -5 127 0 0
Kortfristiga skulder 167 152 268 268 113 302 430 280 136 208
Skulder och eget kapital 326 584 380 1 047 883 738 625 917 0 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 120 120 113 180 0 108 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 318 513 485 412 368 321 308 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 100 161 169 167 147 142 153 0 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 469 1 728 1 365 1 932 2 273 1 273 1 606 855 363 297
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 707 834 635 966 1 137 637 803 - 363 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 211 339 330 352 328 292 323 - 99 -
Rörelseresultat, EBITDA 14 -82 -655 341 297 44 -305 850 -32 94
Nettoomsättningförändring -15,24% 31,36% -34,32% -15,00% 78,55% -20,73% 87,84% 135,54% 22,22% -%
Du Pont-modellen 0,61% -14,38% -175,00% 31,71% 32,96% 5,56% -48,96% 92,69% -% 75,45%
Vinstmarginal 0,14% -5,04% -52,40% 17,18% 12,80% 3,22% -19,05% 99,42% -10,19% 27,95%
Bruttovinstmarginal 46,43% 47,93% 48,62% 68,84% 59,44% 75,18% 49,19% 100,00% 55,92% 81,82%
Rörelsekapital/omsättning 9,55% 25,43% 7,72% 39,03% 32,38% 33,62% 11,52% 74,50% -37,47% -34,68%
Soliditet 32,82% 18,15% 24,74% 72,49% 58,44% 31,30% 32,16% 55,51% -% -89,09%
Kassalikviditet 161,08% 311,84% 100,75% 381,34% 751,33% 241,72% 142,56% 327,50% 0,00% 0,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...