Visa allt om Vendetta Aktiebolag
Visa allt om Vendetta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 420 1 882 3 051 2 402 2 391 2 189
Övrig omsättning - - 11 - 26 2 - - 30 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -33 -15 -47 219 551 1 214 771 594 1 084
Resultat efter finansnetto -20 -23 -14 5 288 635 1 021 869 536 1 088
Årets resultat 197 -23 -14 4 155 308 544 653 350 1 076
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 433 2 433 2 797 2 797 748 874 948 591 371 205
Omsättningstillgångar 64 244 107 232 2 474 3 768 2 319 1 753 1 663 2 012
Tillgångar 2 497 2 677 2 905 3 029 3 223 4 642 3 266 2 344 2 034 2 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 188 2 151 2 333 2 502 2 648 2 637 2 456 2 042 1 729 1 910
Obeskattade reserver 243 506 506 506 506 432 291 21 11 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 20 65 21 69 1 574 519 280 293 297
Skulder och eget kapital 2 497 2 677 2 905 3 029 3 223 4 642 3 266 2 344 2 034 2 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 322 325 767 237
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 768 538 120 120 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 241 329 429 321 434 252
Utdelning till aktieägare 160 160 159 155 150 143 128 130 340 530
Omsättning 0 0 11 0 1 446 1 884 3 051 2 402 2 421 2 189
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 710 941 1 526 1 201 2 391 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 513 447 709 398 1 228 515
Rörelseresultat, EBITDA -20 -33 -15 -47 220 557 1 258 802 624 1 122
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -24,55% -38,32% 27,02% 0,46% 9,23% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 8,97% 13,72% 37,42% 37,12% 31,27% 49,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% 20,35% 33,85% 40,05% 36,22% 26,60% 50,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 169,37% 116,58% 59,00% 61,32% 57,30% 78,35%
Soliditet 95,22% 95,09% 93,90% 95,63% 93,73% 63,67% 81,77% 87,78% 85,39% 86,51%
Kassalikviditet 96,97% 1 220,00% 164,62% 1 104,76% 3 585,51% 239,39% 446,82% 626,07% 567,58% 677,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...