Visa allt om C-G W i Västerås Aktiebolag
Visa allt om C-G W i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 4 - 2 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 4 -4 2 -6 -5 -12 -19
Resultat efter finansnetto -344 162 150 -282 -537 -10 461 73 -1 936 426
Årets resultat -330 174 130 -282 -411 -10 526 251 -1 916 433
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Omsättningstillgångar 1 569 1 930 1 768 1 664 1 899 2 407 2 416 1 923 1 817 3 610
Tillgångar 1 569 1 930 1 768 1 664 1 899 2 407 2 416 1 925 1 820 3 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 341 167 37 319 731 741 214 -37 1 924
Obeskattade reserver 116 139 175 163 163 336 336 430 670 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 262 1 262 1 262 1 262 1 201 1 137 1 072 1 043 996 799
Kortfristiga skulder 179 187 164 202 215 204 268 237 191 202
Skulder och eget kapital 1 569 1 930 1 768 1 664 1 899 2 407 2 416 1 925 1 820 3 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Omsättning 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 4 -4 2 -4 -3 -10 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 6,53% 23,29% 17,17% 9,44% 23,12% 40,66% 40,92% 27,20% 24,47% 66,98%
Kassalikviditet 876,54% 1 032,09% 1 078,05% 823,76% 883,26% 1 179,90% 901,49% 811,39% 951,31% 1 787,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...