Visa allt om ÖRED i Färjestaden AB
Visa allt om ÖRED i Färjestaden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 20 65 1 70 0 567 680 0 0
Övrig omsättning - - - - - 123 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 20 64 0 68 121 38 142 0 0
Resultat efter finansnetto 65 40 78 0 68 121 279 150 0 0
Årets resultat 41 36 64 31 42 66 126 37 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 450 473 393 239 214 1 416 778 326 120 120
Tillgångar 501 524 444 290 214 1 416 778 326 120 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 176 105 41 161 649 283 157 120 120
Obeskattade reserver 8 0 0 0 41 30 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kortfristiga skulder 277 348 339 249 12 736 493 169 0 0
Skulder och eget kapital 501 524 444 290 214 1 416 778 326 120 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 325 321 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 102 105 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 20 65 1 70 123 567 680 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 - - 1 - - 567 680 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 432 437 - -
Rörelseresultat, EBITDA 49 20 64 0 68 121 38 142 0 0
Nettoomsättningförändring 150,00% -69,23% 6 400,00% -98,57% -% -100,00% -16,62% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,97% 7,63% 17,57% 0,00% 31,78% -% 37,02% 46,63% -% -%
Vinstmarginal 130,00% 200,00% 120,00% 0,00% 97,14% -% 50,79% 22,35% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 346,00% 625,00% 83,08% -1 000,00% 288,57% -% 50,26% 23,09% -% -%
Soliditet 44,36% 33,59% 23,65% 14,14% 89,35% 47,39% 36,38% 48,16% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 162,45% 135,92% 115,93% 95,98% 1 783,33% 0,27% 157,81% 192,90% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...