Visa allt om Bröderna Zackrisson Bil & Däckverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 233 11 626 9 980 8 917 9 139 10 011 10 445 12 205 12 373 12 610
Övrig omsättning 915 759 473 469 399 463 1 480 52 18 5
Rörelseresultat (EBIT) 337 452 11 603 252 -614 249 284 597 310
Resultat efter finansnetto 11 13 -461 22 -337 -1 067 -149 228 523 206
Årets resultat 11 13 -461 22 -337 -761 14 91 276 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 472 8 832 9 075 9 417 9 804 10 201 10 555 325 267 322
Omsättningstillgångar 2 964 3 135 3 140 3 109 3 094 2 875 4 370 3 744 3 858 4 060
Tillgångar 11 436 11 966 12 215 12 527 12 899 13 076 14 926 4 070 4 126 4 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 504 494 480 482 459 296 1 057 1 043 952 676
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 306 488 419 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 415 9 017 9 586 10 051 10 726 10 861 11 068 299 581 672
Kortfristiga skulder 2 516 2 456 2 148 1 994 1 714 1 919 2 495 2 240 2 173 2 735
Skulder och eget kapital 11 436 11 966 12 215 12 527 12 899 13 076 14 926 4 070 4 126 4 382
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 300 204 241 279 374 0 50 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 206 3 077 2 063 1 876 2 057 2 757 2 928 3 425 3 463 3 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 156 917 821 704 796 952 1 147 1 318 1 270 1 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 148 12 385 10 453 9 386 9 538 10 474 11 925 12 257 12 391 12 615
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 8 8 10 10 10 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 123 1 163 1 109 1 115 1 142 1 001 1 045 1 221 825 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 404 358 358 396 403 444 481 327 288
Rörelseresultat, EBITDA 695 832 390 999 648 -178 637 362 671 404
Nettoomsättningförändring -3,38% 16,49% 11,92% -2,43% -8,71% -4,16% -14,42% -1,36% -1,88% -%
Du Pont-modellen 2,96% 3,79% 0,16% 4,93% 2,01% -4,60% 1,72% 7,27% 14,61% 7,17%
Vinstmarginal 3,01% 3,90% 0,19% 6,93% 2,83% -6,01% 2,46% 2,43% 4,87% 2,49%
Bruttovinstmarginal 52,51% 51,57% 49,94% 56,41% 58,27% 56,63% 56,51% 59,22% 61,64% 58,69%
Rörelsekapital/omsättning 3,99% 5,84% 9,94% 12,50% 15,10% 9,55% 17,95% 12,32% 13,62% 10,51%
Soliditet 4,41% 4,13% 3,93% 3,85% 3,56% 2,26% 8,59% 34,26% 30,38% 20,34%
Kassalikviditet 45,35% 66,53% 61,59% 69,96% 75,09% 55,13% 84,25% 72,37% 74,64% 74,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...