Visa allt om Advanced Travel Management Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Advanced Travel Management Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 30 4 25 48 171 2 585 3 233 2 843
Övrig omsättning - - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -51 -19 -35 -46 -170 -200 25 278 156
Resultat efter finansnetto -42 -73 -45 -67 -78 -301 -247 -17 223 96
Årets resultat -42 -73 -45 -67 -78 -301 -211 -23 134 46
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 507 1 460 1 145 880 774 107 143 145 99 56
Omsättningstillgångar 1 1 1 3 2 570 606 652 894 1 138
Tillgångar 1 508 1 461 1 146 883 776 677 750 797 993 1 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 291 365 360 263 281 332 293 316 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 36 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 221 219 221 263 248 215 222 68 75
Kortfristiga skulder 1 033 949 564 302 249 148 203 246 559 754
Skulder och eget kapital 1 508 1 461 1 146 883 776 677 750 797 993 1 194
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 319 521 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 521 743 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 7 447 546 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0
Omsättning 0 0 30 4 25 57 171 2 585 3 233 2 843
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 30 4 25 48 - 862 808 711
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 5 8 11 - 461 490 400
Rörelseresultat, EBITDA -22 -51 -19 -33 -41 -156 -186 41 307 278
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 650,00% -84,00% -47,92% -71,93% -93,38% -20,04% 13,72% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,66% -3,96% -5,93% -39,73% -26,67% 3,14% 28,00% 13,07%
Vinstmarginal -% -% -63,33% -875,00% -184,00% -560,42% -116,96% 0,97% 8,60% 5,49%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,57% 94,82% 97,37% 94,83%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 876,67% -7 475,00% -988,00% 879,17% 235,67% 15,71% 10,36% 13,51%
Soliditet 16,58% 19,92% 31,85% 40,77% 33,89% 41,51% 44,27% 40,02% 35,45% 29,40%
Kassalikviditet 0,10% 0,11% 0,18% 0,99% 0,80% 385,14% 298,52% 265,04% 159,93% 150,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...