Visa allt om MILJÖMÄTARNA I LINKÖPING Aktiebolag
Visa allt om MILJÖMÄTARNA I LINKÖPING Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 191 11 291 10 108 10 072 9 499 9 867 9 950 9 203 8 411 7 962
Övrig omsättning - - 10 15 - - - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 377 1 344 1 591 4 200 649 1 526 1 519 1 109 1 171 908
Resultat efter finansnetto 1 406 1 392 1 637 4 232 1 765 2 736 5 077 -879 994 1 361
Årets resultat 1 179 768 921 3 322 834 1 411 4 675 -1 575 492 620
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 253 463 470 779 965 393 676 902 964
Omsättningstillgångar 7 490 7 121 6 102 7 702 10 662 10 513 9 620 4 932 6 237 5 708
Tillgångar 7 629 7 374 6 565 8 172 11 440 11 478 10 013 5 607 7 140 6 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 792 2 333 2 190 4 269 5 577 6 364 5 637 1 862 3 737 3 554
Obeskattade reserver 3 039 3 174 2 798 2 366 1 944 1 423 683 784 406 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 485 2 262 2 112 1 839 1 591 1 342
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 798 1 868 1 577 1 537 1 434 1 430 1 581 1 123 1 407 1 370
Skulder och eget kapital 7 629 7 374 6 565 8 172 11 440 11 478 10 013 5 607 7 140 6 672
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 534 1 595 1 522 1 497 1 467 1 383 1 322 1 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 616 3 475 1 359 1 254 1 345 1 380 1 242 1 291 1 194 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 673 1 615 1 364 855 1 592 1 352 1 444 1 392 1 370 1 096
Utdelning till aktieägare 1 800 720 625 3 000 630 630 684 900 0 310
Omsättning 12 191 11 291 10 118 10 087 9 499 9 867 9 950 9 219 8 411 7 962
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 7 7 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 1 613 1 685 1 679 1 357 1 410 1 421 1 315 1 202 1 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 789 763 749 320 677 639 628 619 585 681
Rörelseresultat, EBITDA 1 489 1 523 1 777 4 383 821 1 780 1 793 1 430 1 494 1 243
Nettoomsättningförändring 7,97% 11,70% 0,36% 6,03% -3,73% -0,83% 8,12% 9,42% 5,64% -%
Du Pont-modellen 18,46% 18,93% 25,00% 52,94% 16,49% 23,92% 50,84% 21,76% 21,64% 20,53%
Vinstmarginal 11,55% 12,36% 16,23% 42,95% 19,85% 27,83% 51,17% 13,26% 18,37% 17,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 82,13% 83,37% 83,75% 75,76% 79,45% 77,82% 79,46% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,69% 46,52% 44,77% 61,21% 97,15% 92,05% 80,79% 41,39% 57,42% 54,48%
Soliditet 67,67% 65,21% 66,60% 73,58% 61,27% 64,58% 61,32% 43,28% 56,43% 57,65%
Kassalikviditet 406,40% 364,78% 386,94% 501,11% 743,51% 735,17% 608,48% 439,18% 443,28% 416,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...