Visa allt om IDUA i Söderhamn AB
Visa allt om IDUA i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 117 198 158 105 108 293 293 784 170
Övrig omsättning - - - - - - 89 134 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 11 31 -3 -1 -15 -11 175 -187 -48
Resultat efter finansnetto 267 11 31 -3 -1 -15 -2 190 -189 -50
Årets resultat 267 11 31 -3 -1 -15 -2 190 -189 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 9 9 9 9 9 0 456 577
Omsättningstillgångar 330 105 100 69 89 93 140 334 45 82
Tillgångar 380 155 109 78 98 102 149 334 501 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 112 101 70 73 75 90 92 -99 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 24 18 40 228 548 521
Kortfristiga skulder 2 43 8 2 2 10 20 14 51 47
Skulder och eget kapital 380 155 109 78 98 102 149 334 501 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 27 209 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 9 64 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 97 117 198 158 105 108 382 427 832 170
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 293 392 170
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 36 165 9
Rörelseresultat, EBITDA -3 11 31 -3 -1 -15 -11 175 -65 -18
Nettoomsättningförändring -17,09% -40,91% 25,32% 50,48% -2,78% -63,14% 0,00% -62,63% 361,18% -%
Du Pont-modellen 70,26% 7,10% 28,44% -3,85% -1,02% -14,71% -1,34% 56,89% -37,33% -7,28%
Vinstmarginal 275,26% 9,40% 15,66% -1,90% -0,95% -13,89% -0,68% 64,85% -23,85% -28,24%
Bruttovinstmarginal 9,28% 17,09% 20,71% 5,06% 5,71% 4,63% -6,83% 72,70% 55,10% 34,71%
Rörelsekapital/omsättning 338,14% 52,99% 46,46% 42,41% 82,86% 76,85% 40,96% 109,22% -0,77% 20,59%
Soliditet 99,74% 72,26% 92,66% 89,74% 74,49% 73,53% 60,40% 27,54% -19,76% 13,81%
Kassalikviditet 16 500,00% 244,19% 1 250,00% 3 450,00% 4 450,00% 930,00% 700,00% 2 385,71% 88,24% 174,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...