Visa allt om CARSTADS LEASING Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 166 3 285 6 032 3 907 7 093 4 457 4 451 4 383 3 372 2 712
Övrig omsättning 95 - 11 - 72 - 2 1 9 3
Rörelseresultat (EBIT) 255 -868 477 -418 1 617 -158 938 919 395 159
Resultat efter finansnetto 248 -868 477 -420 1 610 -176 944 921 395 159
Årets resultat 248 -749 252 22 872 2 500 783 395 159
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 54 127 223 368 264 286 280 125 167
Omsättningstillgångar 1 087 563 1 728 1 853 2 775 1 324 2 182 1 917 1 045 797
Tillgångar 1 273 617 1 856 2 076 3 143 1 588 2 468 2 197 1 171 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 157 906 1 254 1 532 660 1 058 1 223 740 345
Obeskattade reserver 0 0 119 0 462 49 242 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 758 460 830 822 1 150 880 1 169 974 431 619
Skulder och eget kapital 1 273 617 1 856 2 076 3 143 1 588 2 468 2 197 1 171 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 537 390 120 126 247 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 907 1 125 1 099 1 029 805 721 548 505 261 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 380 479 402 361 470 380 233 220 155 197
Utdelning till aktieägare 0 0 600 200 300 0 200 0 0 0
Omsättning 4 261 3 285 6 043 3 907 7 165 4 457 4 453 4 384 3 381 2 715
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 042 821 1 508 781 1 419 1 114 1 113 1 096 1 686 1 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 428 379 271 357 367 222 225 350 356
Rörelseresultat, EBITDA 351 -794 573 -272 1 773 -41 1 054 1 014 479 237
Nettoomsättningförändring 26,82% -45,54% 54,39% -44,92% 59,14% 0,13% 1,55% 29,98% 24,34% -%
Du Pont-modellen 20,03% -140,68% 25,70% -20,13% 51,45% -9,95% 38,25% 42,06% 33,73% 16,60%
Vinstmarginal 6,12% -26,42% 7,91% -10,70% 22,80% -3,54% 21,21% 21,08% 11,71% 5,90%
Bruttovinstmarginal 55,59% 53,39% 100,00% 51,09% 62,82% 100,00% 64,48% 66,89% 58,84% 65,67%
Rörelsekapital/omsättning 7,90% 3,14% 14,89% 26,39% 22,91% 9,96% 22,76% 21,51% 18,21% 6,56%
Soliditet 31,81% 25,45% 53,54% 60,40% 59,58% 43,84% 49,93% 55,67% 63,19% 35,79%
Kassalikviditet 137,47% 122,39% 208,19% 225,43% 241,30% 150,45% 186,66% 191,27% 219,95% 116,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...