Visa allt om Bildforum Ulf Blom Aktiebolag
Visa allt om Bildforum Ulf Blom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 67 90 89 91 94 173 335 375 911 2 132
Övrig omsättning 211 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -3 -30 -35 -42 -96 98 108 -107 235
Resultat efter finansnetto 8 -1 -51 -112 -65 -256 280 -550 -149 166
Årets resultat 7 -1 -51 -37 45 -158 311 -499 0 57
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 186 1 214 1 256 1 295 1 621 2 712 2 549 3 145 912
Omsättningstillgångar 1 234 44 39 55 236 498 38 15 181 2 026
Tillgångar 1 234 1 230 1 253 1 311 1 531 2 119 2 750 2 564 3 327 2 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 653 804 855 892 967 1 244 1 033 1 531 1 620
Obeskattade reserver 0 0 0 4 92 505 603 673 779 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 150 263 337 488 0
Kortfristiga skulder 574 577 449 452 547 497 640 521 528 352
Skulder och eget kapital 1 234 1 230 1 253 1 311 1 531 2 119 2 750 2 564 3 327 2 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 58 0 0 88 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 320 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 6 0 0 107 182
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 120 120 100 0 89
Omsättning 278 90 89 91 94 173 335 375 911 2 132
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 456 711
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 243 329
Rörelseresultat, EBITDA 30 25 0 0 -4 -53 137 152 -75 338
Nettoomsättningförändring -25,56% 1,12% -2,20% -3,19% -45,66% -48,36% -10,67% -58,84% -57,27% -%
Du Pont-modellen 0,65% 0,00% -2,39% -1,98% -2,09% -4,53% 12,18% 4,25% -0,57% 8,95%
Vinstmarginal 11,94% 0,00% -33,71% -28,57% -34,04% -55,49% 100,00% 29,07% -2,09% 12,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,19% 97,31% 94,67% 93,41% 91,70%
Rörelsekapital/omsättning 985,07% -592,22% -460,67% -436,26% -330,85% 0,58% -179,70% -134,93% -38,09% 78,52%
Soliditet 53,48% 53,09% 64,17% 65,44% 62,69% 63,20% 61,02% 59,19% 62,88% 78,81%
Kassalikviditet 214,98% 7,63% 8,69% 12,17% 43,14% 100,20% 5,94% 2,88% 34,28% 575,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...