Visa allt om Storebro Energy Systems AB
Visa allt om Storebro Energy Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 16 86 49 5 059 6 987 5 538 6 303 7 762 7 471
Övrig omsättning - 4 - - - 13 1 4 83 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 7 37 23 157 24 -96 -334 51 -412
Resultat efter finansnetto -1 8 42 29 148 8 -115 -375 6 -475
Årets resultat -1 6 32 21 109 4 5 -375 6 -475
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 38 53 57 4 10
Omsättningstillgångar 520 530 535 596 700 1 889 1 069 1 062 2 026 2 907
Tillgångar 520 530 535 596 700 1 927 1 122 1 120 2 029 2 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 520 513 481 460 459 452 13 388 382
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 139 208 187 518 752
Kortfristiga skulder 1 10 21 114 240 1 328 462 921 1 124 1 782
Skulder och eget kapital 520 530 535 596 700 1 927 1 122 1 120 2 029 2 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 150 140 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 544 944 829 1 165 631 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 185 343 292 423 300 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 20 86 49 5 059 7 000 5 539 6 307 7 845 7 471
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 530 1 747 1 385 1 576 3 881 3 736
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 365 336 288 457 562 249
Rörelseresultat, EBITDA -1 7 37 23 157 39 -82 -323 57 -406
Nettoomsättningförändring -100,00% -81,40% 75,51% -99,03% -27,59% 26,16% -12,14% -18,80% 3,90% -%
Du Pont-modellen -% 1,32% 7,85% 4,87% 23,00% 1,30% -8,20% -29,38% 2,71% -14,13%
Vinstmarginal -% 43,75% 48,84% 59,18% 3,18% 0,36% -1,66% -5,22% 0,71% -5,51%
Bruttovinstmarginal -% 31,25% 44,19% 81,63% 30,46% 31,04% 30,48% 35,54% 25,02% 30,60%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 250,00% 597,67% 983,67% 9,09% 8,03% 10,96% 2,24% 11,62% 15,06%
Soliditet 99,81% 98,11% 95,89% 80,70% 65,71% 23,82% 40,29% 1,16% 19,12% 13,10%
Kassalikviditet 52 000,00% 5 300,00% 2 547,62% 522,81% 291,67% 113,55% 155,19% 64,60% 91,81% 105,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...