Visa allt om Industrikonsult i Kungsbacka AB
Visa allt om Industrikonsult i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 144 1 0 0 49 70 753 516 549
Övrig omsättning - - - 10 45 - - - - 677
Rörelseresultat (EBIT) -13 30 -27 -5 -11 -115 -133 51 -20 -75
Resultat efter finansnetto 217 177 168 135 -15 -119 -136 46 -43 -126
Årets resultat 177 177 168 135 110 -119 -136 46 -43 -126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 102 104 106 113 123 119 128
Omsättningstillgångar 253 119 15 11 7 11 33 235 343 569
Tillgångar 353 219 115 113 111 117 147 357 462 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 205 28 -140 -275 -384 -453 -317 -363 -320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 64 91 87 0 263 200
Kortfristiga skulder 51 15 87 253 323 411 512 674 562 816
Skulder och eget kapital 353 219 115 113 111 117 147 357 462 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 79 0 0 0 33 7 237 149 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 6 0 89
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 12 0 0 0 24 32 124 80 127
Utdelning till aktieägare 180 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 144 1 10 45 49 70 753 516 1 226
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 144 - - - 49 70 753 516 549
Personalkostnader per anställd (tkr) - 109 - - - 57 39 370 235 456
Rörelseresultat, EBITDA -13 30 -25 -3 -9 -108 -124 58 -11 -66
Nettoomsättningförändring -100,00% 14 300,00% -% -% -100,00% -30,00% -90,70% 45,93% -6,01% -%
Du Pont-modellen -% 80,82% 146,09% -% -% -98,29% -90,48% 14,57% -4,33% -10,76%
Vinstmarginal -% 122,92% 16 800,00% -% -% -234,69% -190,00% 6,91% -3,88% -13,66%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 0,00% -% -% 0,00% 14,29% 75,17% 70,93% 31,33%
Rörelsekapital/omsättning -% 72,22% -7 200,00% -% -% -816,33% -684,29% -58,30% -42,44% -44,99%
Soliditet 85,27% 93,61% 24,35% -123,89% -247,75% -328,21% -308,16% -88,80% -78,57% -45,91%
Kassalikviditet 496,08% 793,33% 17,24% 4,35% 2,17% 2,68% 6,45% 34,87% 61,03% 69,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...