Visa allt om SAC Nordic AB
Visa allt om SAC Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 52 293 51 342 45 669 42 032 30 761 24 143 25 981 20 003 16 807 10 258
Övrig omsättning 211 48 31 285 174 1 022 326 629 71 88
Rörelseresultat (EBIT) 2 105 3 009 2 404 1 802 1 847 1 649 920 963 946 -457
Resultat efter finansnetto 1 245 2 122 2 004 1 298 1 564 1 268 624 591 614 -661
Årets resultat 863 1 121 1 242 560 914 681 453 413 325 -203
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 922 3 327 3 609 4 530 4 405 3 909 2 489 2 805 2 107 2 151
Omsättningstillgångar 20 406 20 728 16 273 14 182 11 758 9 548 7 268 8 442 6 564 4 701
Tillgångar 23 328 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 061 3 978 3 637 2 995 3 035 2 371 1 939 1 486 1 073 748
Obeskattade reserver 2 077 2 108 1 589 1 193 874 500 165 165 165 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 094 4 914 1 026 2 430 1 789 2 555 3 455 4 476 3 049 2 950
Kortfristiga skulder 10 097 13 056 13 630 12 095 10 465 8 032 4 198 5 119 4 382 3 137
Skulder och eget kapital 23 328 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 947 838 864 938 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 158 9 309 8 890 7 726 5 787 3 066 3 077 2 220 1 590 1 011
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 001 3 695 3 601 3 163 2 432 1 704 1 551 1 173 1 215 1 102
Utdelning till aktieägare 780 780 780 600 600 250 250 0 0 0
Omsättning 52 504 51 390 45 700 42 317 30 935 25 165 26 307 20 632 16 878 10 346
Nyckeltal
Antal anställda 26 24 24 22 15 13 13 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 011 2 139 1 903 1 911 2 051 1 857 1 999 2 000 2 101 1 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 532 518 498 537 428 393 380 433 392
Rörelseresultat, EBITDA 2 273 3 201 2 585 2 024 2 067 1 832 1 313 1 363 1 099 -332
Nettoomsättningförändring 1,85% 12,42% 8,65% 36,64% 27,41% -7,07% 29,89% 19,02% 63,84% -%
Du Pont-modellen 7,05% 10,52% 12,45% 9,77% 12,78% 12,34% 9,52% 8,82% 11,00% -6,54%
Vinstmarginal 3,15% 4,93% 5,42% 4,35% 6,71% 6,88% 3,58% 4,96% 5,68% -4,37%
Bruttovinstmarginal 46,47% 48,62% 50,40% 51,62% 52,48% 47,31% 41,98% 45,26% 47,91% 47,15%
Rörelsekapital/omsättning 19,71% 14,94% 5,79% 4,97% 4,20% 6,28% 11,82% 16,61% 12,98% 15,25%
Soliditet 24,35% 23,37% 24,53% 20,70% 22,76% 20,36% 21,12% 14,27% 13,75% 11,11%
Kassalikviditet 105,86% 87,32% 60,49% 54,15% 47,17% 53,31% 37,16% 36,37% 32,66% 21,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...