Visa allt om SAC Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 51 342 45 669 42 032 30 761 24 143 25 981 20 003 16 807 10 258 10 470
Övrig omsättning 48 31 285 174 1 022 326 629 71 88 104
Rörelseresultat (EBIT) 3 009 2 404 1 802 1 847 1 649 920 963 946 -457 601
Resultat efter finansnetto 2 122 2 004 1 298 1 564 1 268 624 591 614 -661 398
Årets resultat 1 121 1 242 560 914 681 453 413 325 -203 167
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 327 3 609 4 530 4 405 3 909 2 489 2 805 2 107 2 151 1 825
Omsättningstillgångar 20 728 16 273 14 182 11 758 9 548 7 268 8 442 6 564 4 701 4 634
Tillgångar 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852 6 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 978 3 637 2 995 3 035 2 371 1 939 1 486 1 073 748 1 092
Obeskattade reserver 2 108 1 589 1 193 874 500 165 165 165 18 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 914 1 026 2 430 1 789 2 555 3 455 4 476 3 049 2 950 2 033
Kortfristiga skulder 13 056 13 630 12 095 10 465 8 032 4 198 5 119 4 382 3 137 2 859
Skulder och eget kapital 24 055 19 882 18 713 16 163 13 457 9 757 11 247 8 670 6 852 6 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 947 838 864 938 533 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 309 8 890 7 726 5 787 3 066 3 077 2 220 1 590 1 011 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 695 3 601 3 163 2 432 1 704 1 551 1 173 1 215 1 102 956
Utdelning till aktieägare 780 780 600 600 250 250 0 0 0 0
Omsättning 51 390 45 700 42 317 30 935 25 165 26 307 20 632 16 878 10 346 10 574
Nyckeltal
Antal anställda 24 24 22 15 13 13 10 8 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 139 1 903 1 911 2 051 1 857 1 999 2 000 2 101 1 710 2 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 518 498 537 428 393 380 433 392 531
Rörelseresultat, EBITDA 3 201 2 585 2 024 2 067 1 832 1 313 1 363 1 099 -332 697
Nettoomsättningförändring 12,42% 8,65% 36,64% 27,41% -7,07% 29,89% 19,02% 63,84% -2,02% -%
Du Pont-modellen 10,52% 12,45% 9,77% 12,78% 12,34% 9,52% 8,82% 11,00% -6,54% 9,38%
Vinstmarginal 4,93% 5,42% 4,35% 6,71% 6,88% 3,58% 4,96% 5,68% -4,37% 5,79%
Bruttovinstmarginal 48,62% 50,40% 51,62% 52,48% 47,31% 41,98% 45,26% 47,91% 47,15% 45,74%
Rörelsekapital/omsättning 14,94% 5,79% 4,97% 4,20% 6,28% 11,82% 16,61% 12,98% 15,25% 16,95%
Soliditet 23,37% 24,53% 20,70% 22,76% 20,36% 21,12% 14,27% 13,75% 11,11% 22,20%
Kassalikviditet 87,32% 60,49% 54,15% 47,17% 53,31% 37,16% 36,37% 32,66% 21,39% 34,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...