Visa allt om USP Holding Aktiebolag
Visa allt om USP Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1 005
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -93 -6 -47 -249 -29 -24 -20 -42 -6 56
Resultat efter finansnetto -93 4 195 3 156 1 755 2 790 69 221 3 538 13 381 482
Årets resultat 1 4 202 3 201 1 813 2 790 69 238 3 552 13 036 377
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 316 2 266 6 461 10 784 7 843 3 223 6 514 6 350 7 010 8 160
Omsättningstillgångar 837 5 017 642 230 1 083 3 988 640 12 403 8 346 733
Tillgångar 3 153 7 282 7 103 11 014 8 926 7 211 7 153 18 753 15 357 8 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 803 7 002 6 800 10 729 8 915 6 126 6 057 17 799 14 747 2 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 44 149 227
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 266 261 256 0 1 058 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 15 43 29 10 27 1 096 910 460 6 455
Skulder och eget kapital 3 153 7 282 7 103 11 014 8 926 7 211 7 153 18 753 15 357 8 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 213 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 63 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 193 309
Utdelning till aktieägare 0 4 200 0 0 0 0 0 480 500 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1 005
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 270 503
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 259 460
Rörelseresultat, EBITDA -93 -6 -47 -249 -29 -24 -20 -42 -6 56
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -46,27% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 87,13% 5,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 2 477,96% 48,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 1 460,37% -569,35%
Soliditet 88,90% 96,15% 95,73% 97,41% 99,88% 84,95% 84,68% 95,08% 96,73% 26,70%
Kassalikviditet 4 185,00% 33 446,67% 1 493,02% 793,10% 10 830,00% 14 770,37% 58,39% 1 362,97% 1 814,35% 11,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...