Visa allt om PGB VVS & ENERGI Aktiebolag
Visa allt om PGB VVS & ENERGI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 148 4 305 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550
Övrig omsättning 195 97 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 368 881 -30 -4 -43 533 339 104 57 10
Resultat efter finansnetto 357 866 -37 -11 -60 527 335 101 50 1
Årets resultat 459 493 0 0 2 279 237 48 34 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 964 142 100 175 160 145 145 35 95 162
Omsättningstillgångar 1 426 1 663 883 576 884 1 276 1 138 671 554 550
Tillgångar 2 390 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 205 746 253 253 252 454 380 245 197 164
Obeskattade reserver 0 248 24 69 90 167 29 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 0 162 0 0 0 164 0 118 0
Kortfristiga skulder 1 018 811 543 429 701 799 711 432 335 549
Skulder och eget kapital 2 390 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 408 482 457 305 161 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 502 1 841 1 559 994 676 696 438 183 147 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 776 431 428 314 337 393 250 160 142 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 204 204 102 0 0
Omsättning 5 343 4 402 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550
Nyckeltal
Antal anställda 7 4 4 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 735 1 076 709 552 694 935 1 109 1 244 1 102 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 589 518 348 380 419 399 368 229 494
Rörelseresultat, EBITDA 469 926 46 72 2 578 408 165 124 79
Nettoomsättningförändring 19,58% 51,80% 28,50% -20,53% -25,75% 12,38% 33,76% 12,94% -13,61% -%
Du Pont-modellen 15,40% 48,86% -3,05% -0,53% -4,12% 37,51% 26,42% 14,73% 8,77% 1,40%
Vinstmarginal 7,15% 20,49% -1,06% -0,18% -1,55% 14,25% 10,19% 4,18% 2,59% 0,39%
Bruttovinstmarginal 93,22% 91,29% 95,38% 87,95% 74,58% 72,51% 62,86% 86,78% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,93% 19,79% 11,99% 6,66% 6,59% 12,75% 12,83% 9,61% 9,94% 0,04%
Soliditet 50,42% 52,05% 27,64% 40,46% 30,49% 40,61% 31,28% 37,66% 30,31% 23,00%
Kassalikviditet 140,08% 205,06% 162,62% 134,27% 126,11% 159,70% 160,06% 155,32% 165,37% 100,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...