Visa allt om PGB VVS & ENERGI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 305 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550 1 523
Övrig omsättning 97 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 881 -30 -4 -43 533 339 104 57 10 166
Resultat efter finansnetto 866 -37 -11 -60 527 335 101 50 1 150
Årets resultat 493 0 0 2 279 237 48 34 -3 107
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 100 175 160 145 145 35 95 162 225
Omsättningstillgångar 1 663 883 576 884 1 276 1 138 671 554 550 336
Tillgångar 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 253 253 252 454 380 245 197 164 291
Obeskattade reserver 248 24 69 90 167 29 29 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 162 0 0 0 164 0 118 0 0
Kortfristiga skulder 811 543 429 701 799 711 432 335 549 269
Skulder och eget kapital 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 408 482 457 305 161 434 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 841 1 559 994 676 696 438 183 147 276 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 431 428 314 337 393 250 160 142 256 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 204 204 102 0 0 125
Omsättning 4 402 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550 1 523
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 076 709 552 694 935 1 109 1 244 1 102 1 275 762
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 518 348 380 419 399 368 229 494 342
Rörelseresultat, EBITDA 926 46 72 2 578 408 165 124 79 241
Nettoomsättningförändring 51,80% 28,50% -20,53% -25,75% 12,38% 33,76% 12,94% -13,61% 67,43% -%
Du Pont-modellen 48,86% -3,05% -0,53% -4,12% 37,51% 26,42% 14,73% 8,77% 1,40% 29,59%
Vinstmarginal 20,49% -1,06% -0,18% -1,55% 14,25% 10,19% 4,18% 2,59% 0,39% 10,90%
Bruttovinstmarginal 91,29% 95,38% 87,95% 74,58% 72,51% 62,86% 86,78% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,79% 11,99% 6,66% 6,59% 12,75% 12,83% 9,61% 9,94% 0,04% 4,40%
Soliditet 52,05% 27,64% 40,46% 30,49% 40,61% 31,28% 37,66% 30,31% 23,00% 51,87%
Kassalikviditet 205,06% 162,62% 134,27% 126,11% 159,70% 160,06% 155,32% 165,37% 100,18% 124,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...