Visa allt om Lear Data Aktiebolag
Visa allt om Lear Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 771 818 710 1 003 2 062 2 302 2 004 1 849 1 340 1 347
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 233 142 48 110 247 296 247 146 52 10
Resultat efter finansnetto 233 143 50 117 245 282 234 135 50 7
Årets resultat 182 110 37 83 178 204 167 94 34 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 7 18 12
Omsättningstillgångar 578 599 714 890 1 145 1 306 970 781 564 509
Tillgångar 578 599 714 890 1 145 1 306 970 788 582 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 446 466 559 606 558 484 407 402 388
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 153 248 331 540 749 486 381 179 132
Skulder och eget kapital 578 599 714 890 1 145 1 306 970 788 582 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 364 432 362 426 368 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 130 261 323 122 80 5 5 5 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 14 27 36 85 69 39 45 78 95
Utdelning till aktieägare 130 130 130 130 130 130 130 90 90 20
Omsättning 771 818 710 1 003 2 062 2 302 2 004 1 849 1 340 1 347
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 771 818 710 1 003 2 062 1 151 2 004 1 849 1 340 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 191 329 405 690 340 514 595 514 475
Rörelseresultat, EBITDA 233 142 48 110 247 296 247 157 56 12
Nettoomsättningförändring -5,75% 15,21% -29,21% -51,36% -10,43% 14,87% 8,38% 37,99% -0,52% -%
Du Pont-modellen 40,31% 23,87% 7,14% 14,16% 22,36% 22,66% 25,46% 18,91% 9,28% 1,92%
Vinstmarginal 30,22% 17,48% 7,18% 12,56% 12,42% 12,86% 12,33% 8,06% 4,03% 0,74%
Bruttovinstmarginal 58,37% 61,25% 75,63% 71,09% 54,56% 50,04% 48,00% 52,35% 54,63% 46,70%
Rörelsekapital/omsättning 64,59% 54,52% 65,63% 55,73% 29,34% 24,20% 24,15% 21,63% 28,73% 27,99%
Soliditet 86,16% 74,46% 65,27% 62,81% 52,93% 42,73% 49,90% 51,65% 69,07% 74,62%
Kassalikviditet 722,50% 391,50% 287,90% 264,35% 212,04% 155,14% 175,31% 173,23% 246,93% 367,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...