Visa allt om Stegbo Möbler Aktiebolag
Visa allt om Stegbo Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 778 6 361 6 138 5 093 5 579 5 395 5 115 5 876 8 045 16 299
Övrig omsättning 7 34 113 87 67 58 28 198 91 -
Rörelseresultat (EBIT) -707 -148 -5 115 75 233 294 255 -644 1 286
Resultat efter finansnetto 115 -529 553 -95 41 -1 284 15 -44 -911 1 086
Årets resultat 13 -29 553 -95 41 -1 284 15 -44 -564 575
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 284 3 337 3 222 2 704 2 759 2 397 2 437 2 480 2 751 2 377
Omsättningstillgångar 1 484 2 943 2 835 2 901 2 911 3 248 3 382 3 344 3 963 5 130
Tillgångar 5 768 6 280 6 057 5 605 5 670 5 645 5 819 5 824 6 715 7 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 944 1 930 984 431 526 486 434 419 463 1 065
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 638 3 442 2 293 2 285 1 954 2 211 2 453 2 902 3 447 1 713
Kortfristiga skulder 1 186 907 2 779 2 888 3 190 2 948 2 931 2 502 2 804 4 382
Skulder och eget kapital 5 768 6 280 6 057 5 605 5 670 5 645 5 819 5 824 6 715 7 507
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 260 220 54 594 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 168 1 353 1 317 1 016 947 601 651 822 1 002 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 464 489 433 362 303 291 273 341 627 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
Omsättning 1 785 6 395 6 251 5 180 5 646 5 453 5 143 6 074 8 136 16 299
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 4 4 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 445 1 272 1 228 1 273 1 395 1 349 1 023 1 175 1 341 3 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 370 353 347 319 298 234 249 377 413
Rörelseresultat, EBITDA -639 -80 100 208 178 300 366 278 -621 1 325
Nettoomsättningförändring -72,05% 3,63% 20,52% -8,71% 3,41% 5,47% -12,95% -26,96% -50,64% -%
Du Pont-modellen 4,75% -2,31% 11,99% 2,77% 9,96% -18,64% 5,04% 4,53% -9,19% 17,18%
Vinstmarginal 15,41% -2,28% 11,83% 3,04% 10,13% -19,50% 5,73% 4,49% -7,67% 7,91%
Bruttovinstmarginal 67,55% 44,35% 47,33% 50,66% 45,85% 50,25% 54,27% 49,49% 44,49% 34,74%
Rörelsekapital/omsättning 16,76% 32,01% 0,91% 0,26% -5,00% 5,56% 8,82% 14,33% 14,41% 4,59%
Soliditet 33,70% 30,73% 16,25% 7,69% 9,28% 8,61% 7,46% 7,19% 6,90% 17,51%
Kassalikviditet 77,66% 203,20% 9,28% 11,36% 11,76% 19,91% 17,50% 18,19% 32,95% 52,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...