Visa allt om EMIT i Vetlanda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 280 1 926 3 753 5 002 3 505 3 479 3 846
Övrig omsättning - - 177 2 944 329 349 159 314 871 888
Rörelseresultat (EBIT) -15 -24 143 2 732 -457 1 486 2 660 1 113 1 358 1 172
Resultat efter finansnetto 201 41 262 2 670 -467 1 476 2 662 1 120 1 353 1 601
Årets resultat 218 29 166 1 452 699 1 168 1 418 640 973 1 020
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 805 4 848 5 035 2 389 3 006 3 001 2 996 1 851 1 773 1 605
Omsättningstillgångar 1 120 894 991 3 443 1 151 2 500 2 255 2 238 2 005 2 209
Tillgångar 4 925 5 741 6 026 5 832 4 157 5 501 5 251 4 089 3 779 3 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 075 4 857 4 828 4 662 3 210 2 510 2 342 1 924 1 734 1 161
Obeskattade reserver 739 819 820 766 89 1 532 1 669 998 861 887
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 66 378 404 859 1 458 1 240 1 167 1 184 1 765
Skulder och eget kapital 4 925 5 741 6 026 5 832 4 157 5 501 5 251 4 089 3 779 3 814
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 744 754 744 721 709 909
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Löner till övriga anställda - 0 0 212 425 140 0 48 511 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 67 569 493 718 800 939 1 158
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 450 400
Omsättning 0 0 177 3 224 2 255 4 102 5 161 3 819 4 350 4 734
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 3 2 2 2 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 140 642 1 877 2 501 1 753 870 1 282
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 140 607 731 773 828 562 867
Rörelseresultat, EBITDA -15 -22 145 2 735 -377 1 562 2 705 1 155 1 398 1 205
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -85,46% -48,68% -24,97% 42,71% 0,75% -9,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 47,58% -10,83% 27,03% 50,98% 27,71% 36,31% 42,87%
Vinstmarginal -% -% -% 991,07% -23,36% 39,62% 53,52% 32,33% 39,44% 42,51%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 085,36% 15,16% 27,76% 20,29% 30,56% 23,60% 11,54%
Soliditet 94,45% 95,73% 90,15% 89,62% 78,80% 66,15% 67,49% 64,63% 62,29% 47,19%
Kassalikviditet 1 009,01% 1 354,55% 262,17% 852,23% 133,99% 171,47% 181,85% 191,77% 169,34% 125,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...