Visa allt om CO Boutredning förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 856 1 667 1 752 1 676 1 652 1 470 971 867 1 055 973
Övrig omsättning 348 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 207 144 311 399 249 363 383 11 -279 66
Resultat efter finansnetto 1 204 156 312 403 230 333 362 23 -281 64
Årets resultat 939 450 183 223 118 183 197 15 -206 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 227 1 136 1 336 1 327 1 254 1 112 1 020 4 8 14
Omsättningstillgångar 1 140 895 1 032 1 509 1 511 1 257 964 624 1 232 1 143
Tillgångar 2 366 2 030 2 368 2 836 2 765 2 369 1 983 628 1 240 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 971 1 372 1 322 1 439 1 316 1 198 1 015 141 277 483
Obeskattade reserver 0 0 424 348 249 180 97 2 0 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 11 6 47 64 430 658 0 0 0
Kortfristiga skulder 395 647 616 1 002 1 136 560 214 485 964 511
Skulder och eget kapital 2 366 2 030 2 368 2 836 2 765 2 369 1 983 628 1 240 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 485 380 181 495 454 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 465 518 496 512 0 13 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 176 506 518 288 481 306 73 112 158 116
Utdelning till aktieägare 279 340 400 300 100 0 0 0 150 0
Omsättning 2 204 1 673 1 752 1 676 1 652 1 470 971 867 1 055 973
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 856 1 667 1 752 1 676 1 652 1 470 971 434 528 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 684 1 054 1 039 814 1 008 721 286 315 531 255
Rörelseresultat, EBITDA 1 207 158 327 415 256 371 388 16 -273 74
Nettoomsättningförändring 11,34% -4,85% 4,53% 1,45% 12,38% 51,39% 12,00% -17,82% 8,43% -%
Du Pont-modellen 51,06% 7,88% 13,26% 14,28% 9,22% 15,32% 19,31% 4,62% -22,34% 5,79%
Vinstmarginal 65,09% 9,60% 17,92% 24,16% 15,44% 24,69% 39,44% 3,34% -26,26% 6,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,14% 14,88% 23,74% 30,25% 22,70% 47,41% 77,24% 16,03% 25,40% 64,95%
Soliditet 83,31% 67,59% 69,79% 59,78% 54,23% 56,17% 54,79% 22,68% 22,34% 51,84%
Kassalikviditet 288,61% 138,33% 167,53% 150,60% 133,01% 224,46% 450,47% 128,66% 127,80% 223,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...