Visa allt om MONCAM, Monitor & Camera Aktiebolag
Visa allt om MONCAM, Monitor & Camera Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 236 1 027 1 243 2 734 1 681 884 1 850 2 118 3 914 3 106
Övrig omsättning - - - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -2 52 28 52 3 6 27 49 42
Resultat efter finansnetto -32 -2 18 28 54 3 4 27 37 6
Årets resultat -2 -2 11 27 30 3 3 7 7 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 97 193
Omsättningstillgångar 531 568 578 1 240 585 771 1 014 879 968 1 802
Tillgångar 531 568 578 1 240 585 771 1 014 879 1 064 1 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 437 440 442 431 404 375 772 769 862 935
Obeskattade reserver 0 30 30 26 18 5 11 21 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576
Kortfristiga skulder 94 99 107 783 163 392 231 89 186 485
Skulder och eget kapital 531 568 578 1 240 585 771 1 014 879 1 064 1 996
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 300 240 240 240 269 60 240 120 377 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 40 80 80 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 31 30 34 41 28 6 25 14 147 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Omsättning 1 236 1 027 1 243 2 734 1 681 889 1 850 2 118 3 914 3 106
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 618 514 622 1 367 841 442 925 1 059 1 957 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 175 163 186 175 159 42 162 89 285 343
Rörelseresultat, EBITDA -33 -2 52 28 52 3 6 124 146 164
Nettoomsättningförändring 20,35% -17,38% -54,54% 62,64% 90,16% -% -12,65% -45,89% 26,01% -%
Du Pont-modellen -6,21% -0,35% 9,00% 2,58% 9,23% 0,39% 0,59% 3,07% 4,70% 2,30%
Vinstmarginal -2,67% -0,19% 4,18% 1,17% 3,21% 0,34% 0,32% 1,27% 1,28% 1,48%
Bruttovinstmarginal 40,21% 50,05% 54,30% 21,84% 37,83% 19,80% 34,86% 31,21% 28,54% 40,12%
Rörelsekapital/omsättning 35,36% 45,67% 37,89% 16,72% 25,10% 42,87% 42,32% 37,30% 19,98% 42,40%
Soliditet 82,30% 81,58% 80,52% 36,30% 71,33% 49,12% 76,93% 89,21% 82,10% 46,84%
Kassalikviditet 553,19% 502,02% 514,02% 152,36% 306,75% 152,30% 285,71% 526,97% 174,73% 54,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...