Visa allt om Midrange Aktiebolag
Visa allt om Midrange Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 166 1 021 1 294 1 134 1 001 1 039 951 840 725 921
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 385 169 477 325 305 346 229 134 87 349
Resultat efter finansnetto 391 180 489 339 313 348 230 137 91 349
Årets resultat 400 336 374 254 174 190 123 71 47 188
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 18 33 27 40 39
Omsättningstillgångar 1 272 1 069 1 310 1 095 1 099 843 683 660 567 613
Tillgångar 1 272 1 069 1 310 1 100 1 109 861 717 687 607 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 082 752 615 421 294 343 323 300 230 343
Obeskattade reserver 0 125 379 402 193 309 221 161 126 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 192 316 278 243 210 173 226 251 208
Skulder och eget kapital 1 272 1 069 1 310 1 100 1 109 861 717 687 607 652
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 360 - - - 302 300 301 294 286 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 410 374 360 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 273 262 257 214 214 213 215 212 117
Utdelning till aktieägare 300 70 198 180 320 30 170 100 0 160
Omsättning 1 166 1 021 1 294 1 134 1 001 1 039 951 840 725 921
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 166 1 021 1 294 1 134 1 001 1 039 951 840 725 921
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 719 677 666 539 540 541 548 526 439
Rörelseresultat, EBITDA 385 169 482 330 313 361 248 148 101 365
Nettoomsättningförändring 14,20% -21,10% 14,11% 13,29% -3,66% 9,25% 13,21% 15,86% -21,28% -%
Du Pont-modellen 30,74% 16,84% 37,33% 30,91% 28,22% 40,42% 32,08% 19,94% 14,99% 53,53%
Vinstmarginal 33,53% 17,63% 37,79% 29,98% 31,27% 33,49% 24,19% 16,31% 12,55% 37,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,88% 85,90% 76,82% 72,05% 85,51% 60,92% 53,63% 51,67% 43,59% 43,97%
Soliditet 85,06% 79,47% 69,51% 65,21% 39,34% 66,29% 67,77% 60,54% 52,84% 63,76%
Kassalikviditet 673,02% 556,77% 414,56% 393,88% 452,26% 401,43% 394,80% 292,04% 225,90% 294,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...