Visa allt om BEHAB Bentzer Hotelladministration Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 896 670 384 269 178 73 32 239 437 402
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 511 409 172 102 18 16 -35 -21 95 4
Resultat efter finansnetto 509 410 176 109 24 15 -33 -1 116 14
Årets resultat 397 320 137 80 22 15 -33 -1 86 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 220 838 770 659 586 514 551 637 1 134 1 082
Tillgångar 1 220 838 770 659 586 514 551 637 1 134 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 711 464 264 227 147 140 245 277 379 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 509 374 506 432 439 374 306 359 756 490
Skulder och eget kapital 1 220 838 770 659 586 514 551 637 1 134 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 300 200 160 135 127 30 22 167 191 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 31 20 16 14 13 10 11 22 73 80
Utdelning till aktieägare 150 150 120 100 0 15 120 0 100 300
Omsättning 896 670 384 269 178 73 32 239 437 402
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 670 384 269 178 73 32 239 437 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 331 221 178 151 144 41 36 198 280 343
Rörelseresultat, EBITDA 511 409 172 102 18 16 -35 -21 157 4
Nettoomsättningförändring 33,73% 74,48% 42,75% 51,12% 143,84% 128,12% -86,61% -45,31% 8,71% -%
Du Pont-modellen 41,89% 49,16% 22,99% 16,69% 4,44% 3,31% -5,81% 0,00% 10,32% 1,39%
Vinstmarginal 57,03% 61,49% 46,09% 40,89% 14,61% 23,29% -100,00% 0,00% 26,77% 3,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,35% 69,25% 68,75% 84,39% 82,58% 191,78% 765,62% 116,32% 86,50% 147,26%
Soliditet 58,28% 55,37% 34,29% 34,45% 25,09% 27,24% 44,46% 43,49% 33,42% 54,81%
Kassalikviditet 239,69% 224,06% 152,17% 152,55% 133,49% 137,43% 180,07% 177,44% 150,00% 220,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...