Visa allt om Romelanda Bo Aktiebolag
Visa allt om Romelanda Bo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 765 627 560 499 206 257 257 0 108 67
Övrig omsättning 728 25 18 206 145 - 3 186 168 25
Rörelseresultat (EBIT) 727 165 53 -58 14 89 -31 -30 68 -70
Resultat efter finansnetto 307 -71 -119 -215 92 24 -93 -89 1 665
Årets resultat 307 -71 -79 -215 92 24 -62 -89 -4 710
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 352 6 767 5 685 5 139 2 308 2 463 2 526 2 851 2 989 2 549
Omsättningstillgångar 933 239 303 236 1 126 838 759 623 685 1 465
Tillgångar 5 285 7 006 5 988 5 375 3 434 3 300 3 285 3 475 3 674 4 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 749 1 442 1 513 1 592 1 808 1 716 1 692 1 754 1 933 2 025
Obeskattade reserver 0 0 0 39 39 39 39 70 70 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 430 4 200 3 167 3 300 1 500 1 500 1 500 1 590 1 620 1 650
Kortfristiga skulder 1 106 1 364 1 309 444 87 45 54 61 51 268
Skulder och eget kapital 5 285 7 006 5 988 5 375 3 434 3 300 3 285 3 475 3 674 4 014
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89
Omsättning 1 493 652 578 705 351 257 260 186 276 92
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 765 627 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 45 49 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 900 383 241 121 119 193 72 108 199 54
Nettoomsättningförändring 22,01% 11,96% 12,22% 142,23% -19,84% 0,00% -% -100,00% 61,19% -%
Du Pont-modellen 13,76% 2,36% 0,89% -1,06% 4,83% 2,94% -0,58% -% 2,18% 16,94%
Vinstmarginal 95,03% 26,32% 9,46% -11,42% 80,58% 37,74% -7,39% -% 74,07% 1 014,93%
Bruttovinstmarginal 98,43% 100,00% 98,39% 63,13% 99,03% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,61% -179,43% -179,64% -41,68% 504,37% 308,56% 274,32% -% 587,04% 1 786,57%
Soliditet 33,09% 20,58% 25,27% 30,15% 53,49% 52,87% 52,38% 51,93% 53,98% 51,70%
Kassalikviditet 84,36% 16,64% 22,23% 50,45% 1 265,52% 1 806,67% 1 359,26% 1 021,31% 1 343,14% 546,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...