Visa allt om Anchor Media Display AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 408 338 871 658 471 213 494 490 1 585 1 926
Övrig omsättning - 109 43 - - 386 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 -161 193 1 35 225 -138 -65 -141 34
Resultat efter finansnetto 34 -160 186 -1 36 219 -145 -71 -171 0
Årets resultat 34 -160 186 0 36 219 -145 -71 -171 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 107 153 0 14 25 37 122
Omsättningstillgångar 684 304 598 395 312 372 256 253 303 906
Tillgångar 684 304 598 502 466 372 270 278 340 1 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 143 503 316 317 281 62 207 278 449
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Kortfristiga skulder 507 161 96 186 149 92 208 71 62 554
Skulder och eget kapital 684 304 598 502 466 372 270 278 340 1 028
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 28 45 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 195 386 535 336 312 210 148 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 82 130 167 115 92 66 46 14 17 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 408 447 914 658 471 599 494 490 1 585 1 926
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 408 169 436 658 471 213 494 490 1 585 1 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 264 235 281 222 136 63 44 78 69
Rörelseresultat, EBITDA 33 -161 193 47 101 225 -127 -53 -48 123
Nettoomsättningförändring 20,71% -61,19% 32,37% 39,70% 121,13% -56,88% 0,82% -69,09% -17,71% -%
Du Pont-modellen 4,82% -52,63% 32,61% 0,60% 7,94% 60,48% -51,11% -23,38% -41,47% 3,31%
Vinstmarginal 8,09% -47,34% 22,39% 0,46% 7,86% 105,63% -27,94% -13,27% -8,90% 1,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,34% 87,49% 75,99% 96,60% 60,09% 33,20% 70,00% 38,23% 36,34%
Rörelsekapital/omsättning 43,38% 42,31% 57,63% 31,76% 34,61% 131,46% 9,72% 37,14% 15,21% 18,28%
Soliditet 25,88% 47,04% 84,11% 62,95% 68,03% 75,54% 22,96% 74,46% 81,76% 43,68%
Kassalikviditet 87,97% 156,52% 568,75% 186,02% 209,40% 236,96% 68,75% 112,68% 311,29% 114,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...