Visa allt om Anchor Media Display AB
Visa allt om Anchor Media Display AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 561 408 338 871 658 471 213 494 490 1 585
Övrig omsättning 39 - 109 43 - - 386 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 33 -161 193 1 35 225 -138 -65 -141
Resultat efter finansnetto 229 34 -160 186 -1 36 219 -145 -71 -171
Årets resultat 217 34 -160 186 0 36 219 -145 -71 -171
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 107 153 0 14 25 37
Omsättningstillgångar 483 684 304 598 395 312 372 256 253 303
Tillgångar 483 684 304 598 502 466 372 270 278 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 394 177 143 503 316 317 281 62 207 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 507 161 96 186 149 92 208 71 62
Skulder och eget kapital 483 684 304 598 502 466 372 270 278 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 28 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 195 386 535 336 312 210 148 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 82 130 167 115 92 66 46 14 17
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 600 408 447 914 658 471 599 494 490 1 585
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 408 169 436 658 471 213 494 490 1 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 287 264 235 281 222 136 63 44 78
Rörelseresultat, EBITDA 230 33 -161 193 47 101 225 -127 -53 -48
Nettoomsättningförändring 282,60% 20,71% -61,19% 32,37% 39,70% 121,13% -56,88% 0,82% -69,09% -%
Du Pont-modellen 47,62% 4,82% -52,63% 32,61% 0,60% 7,94% 60,48% -51,11% -23,38% -41,47%
Vinstmarginal 14,73% 8,09% -47,34% 22,39% 0,46% 7,86% 105,63% -27,94% -13,27% -8,90%
Bruttovinstmarginal 43,05% 100,00% 97,34% 87,49% 75,99% 96,60% 60,09% 33,20% 70,00% 38,23%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 43,38% 42,31% 57,63% 31,76% 34,61% 131,46% 9,72% 37,14% 15,21%
Soliditet 81,57% 25,88% 47,04% 84,11% 62,95% 68,03% 75,54% 22,96% 74,46% 81,76%
Kassalikviditet 495,51% 87,97% 156,52% 568,75% 186,02% 209,40% 236,96% 68,75% 112,68% 311,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...