Visa allt om Noremark Kommunikation & Design AB
Visa allt om Noremark Kommunikation & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 460 413 4 058 2 714 1 738 1 363 1 278 1 159 1 405 2 226
Övrig omsättning - - 71 - - 96 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -87 956 547 85 -3 104 114 -268 -116
Resultat efter finansnetto -24 -90 957 544 78 -8 97 108 -278 -116
Årets resultat -24 -90 730 387 48 -21 94 108 -278 -116
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 13 19 27
Omsättningstillgångar 175 585 1 321 1 116 502 313 498 171 299 485
Tillgångar 175 585 1 321 1 116 502 313 501 184 318 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 128 852 507 150 102 163 69 -109 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 458 469 608 352 211 338 115 426 343
Skulder och eget kapital 175 585 1 321 1 116 502 313 501 184 318 512
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 86 - 198 236 - 309 229 171 342 3 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 103 0 0 324 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 27 33 100 179 227 161 121 139 285 207
Utdelning till aktieägare 0 0 725 385 0 0 0 0 0 0
Omsättning 460 413 4 129 2 714 1 738 1 459 1 278 1 159 1 405 2 226
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 460 413 4 058 2 714 1 738 1 363 1 278 1 159 1 405 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 150 233 377 594 580 582 512 445 801 847
Rörelseresultat, EBITDA -25 -87 956 547 85 0 114 120 -259 -102
Nettoomsättningförändring 11,38% -89,82% 49,52% 56,16% 27,51% 6,65% 10,27% -17,51% -36,88% -%
Du Pont-modellen -13,14% -14,87% 72,60% 49,01% 16,93% -0,96% 20,76% 61,96% -84,28% -22,66%
Vinstmarginal -5,00% -21,07% 23,63% 20,15% 4,89% -0,22% 8,14% 9,84% -19,07% -5,21%
Bruttovinstmarginal 66,74% 81,84% 42,53% 52,87% 66,23% 70,87% 70,66% 73,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,39% 30,75% 21,00% 18,72% 8,63% 7,48% 12,52% 4,83% -9,04% 6,38%
Soliditet 58,86% 21,88% 64,50% 45,43% 29,88% 32,59% 32,53% 37,50% -34,28% 33,20%
Kassalikviditet 243,06% 127,73% 281,66% 183,55% 142,61% 148,34% 147,34% 148,70% 70,19% 141,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...