Visa allt om Dan Bolin AB
Visa allt om Dan Bolin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 5 0 0 6 0 19 18 110
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -40 -31 -41 -44 -62 -57 -36 -38 -127
Resultat efter finansnetto -4 -40 -31 -41 -44 -62 -57 -29 -8 -97
Årets resultat -4 -40 -31 -41 -44 -62 -57 -29 -8 -97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 16 27 38 28 14 73 82
Omsättningstillgångar 8 7 21 16 29 43 29 12 73 50
Tillgångar 8 7 26 32 55 81 56 26 145 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -558 -555 -514 -483 -442 -398 -336 -279 -250 -243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 52 41
Kortfristiga skulder 567 561 541 516 498 479 392 305 344 333
Skulder och eget kapital 8 7 26 32 55 81 56 26 145 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0 6 0 19 18 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -35 -20 -31 -33 -46 -43 -27 -28 -113
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -% -100,00% 5,56% -83,64% -%
Du Pont-modellen -% -% -119,23% -% -% -76,54% -% -96,15% -2,07% -68,18%
Vinstmarginal -% -% -620,00% -% -% -1 033,33% -% -131,58% -16,67% -81,82%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -10 400,00% -% -% -7 266,67% -% -1 542,11% -1 505,56% -257,27%
Soliditet -6 975,00% -7 928,57% -1 976,92% -1 509,38% -803,64% -491,36% -600,00% -1 073,08% -172,41% -184,09%
Kassalikviditet 1,41% 1,25% 3,88% 3,10% 5,82% 8,98% 7,40% 3,93% 21,22% 15,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...