Visa allt om Tara Coaching & Communication AB
Visa allt om Tara Coaching & Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 346 567 643 440 574 190 81 351 188 555
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -74 56 15 79 35 -171 32 -117 -43
Resultat efter finansnetto -41 -76 46 2 78 31 -160 25 -130 -24
Årets resultat -41 -76 25 2 73 31 -160 23 -42 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 59 72 72 68 66 74 158 88 99
Omsättningstillgångar 91 175 365 354 339 187 187 279 255 465
Tillgångar 144 234 436 426 408 254 262 437 343 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 66 141 116 214 141 110 271 248 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 169 294 309 194 112 152 167 95 187
Skulder och eget kapital 144 234 436 426 408 254 262 437 343 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 22 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
Omsättning 346 567 643 440 574 190 81 351 188 555
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 351 188 555
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 43 256
Rörelseresultat, EBITDA -29 -61 610 21 90 43 -162 43 -105 -30
Nettoomsättningförändring -38,98% -11,82% 46,14% -23,34% 202,11% 134,57% -76,92% 86,70% -66,13% -%
Du Pont-modellen -24,31% -31,62% 12,84% 3,52% 19,36% 13,78% -60,69% 7,32% -34,11% -4,25%
Vinstmarginal -10,12% -13,05% 8,71% 3,41% 13,76% 18,42% -196,30% 9,12% -62,23% -4,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,38% 1,06% 11,04% 10,23% 25,26% 39,47% 43,21% 31,91% 85,11% 50,09%
Soliditet 17,36% 28,21% 32,34% 27,23% 52,45% 55,51% 41,98% 62,01% 72,30% 62,54%
Kassalikviditet 75,83% 103,55% 124,15% 114,56% 174,74% 166,96% 123,03% 167,07% 268,42% 248,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...