Visa allt om Sista versen 23748 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 001 991 1 047 1 206 1 499 2 650 3 110 3 117 3 264 3 336
Övrig omsättning 70 2 - 20 159 - - 18 - 84
Rörelseresultat (EBIT) -216 -238 -85 -19 -32 -80 2 82 223 403
Resultat efter finansnetto -217 -245 -91 -21 -22 -93 35 88 204 392
Årets resultat -217 -187 0 -1 145 0 38 127 136 45
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 292 440 816 1 192 1 567
Omsättningstillgångar 603 968 1 713 1 842 2 180 1 979 1 811 1 564 1 584 1 588
Tillgångar 603 968 1 713 1 842 2 180 2 270 2 251 2 380 2 776 3 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 702 889 989 1 116 1 071 1 072 1 034 967 891
Obeskattade reserver 0 0 58 150 174 419 512 531 624 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 52 589 472 501 261 201 163 308 349
Kortfristiga skulder 66 215 177 230 389 519 467 652 877 1 297
Skulder och eget kapital 603 968 1 713 1 842 2 180 2 270 2 251 2 380 2 776 3 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 230 380 350 350 375 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 50 50 -
Löner till övriga anställda 369 362 365 357 338 525 654 616 575 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 149 127 148 132 340 377 280 280 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 127 0 0 100 60 60
Omsättning 1 071 993 1 047 1 226 1 658 2 650 3 110 3 135 3 264 3 420
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 501 496 524 603 750 883 1 037 1 039 1 088 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 284 277 281 396 441 497 448 454 473
Rörelseresultat, EBITDA -216 -238 -85 -19 260 68 378 458 599 632
Nettoomsättningförändring 1,01% -5,35% -13,18% -19,55% -43,43% -14,79% -0,22% -4,50% -2,16% -%
Du Pont-modellen -35,49% -24,17% -4,50% -0,27% -0,96% -3,52% 1,60% 3,99% 8,14% 12,84%
Vinstmarginal -21,38% -23,61% -7,35% -0,41% -1,40% -3,02% 1,16% 3,05% 6,92% 12,14%
Bruttovinstmarginal 32,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,65% 75,98% 146,70% 133,67% 119,48% 55,09% 43,22% 29,26% 21,66% 8,72%
Soliditet 80,43% 72,52% 54,39% 59,69% 57,08% 60,78% 64,00% 59,51% 51,02% 42,34%
Kassalikviditet 913,64% 450,23% 967,80% 800,87% 560,41% 381,31% 387,79% 239,88% 180,62% 122,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...