Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Skvallertorget
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Skvallertorget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 629 687 732 545 529 543 819 269 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 5 32 -127 -130 3 -40 -187 0 0
Resultat efter finansnetto -40 5 36 -114 -149 -3 -40 -184 0 0
Årets resultat 0 4 28 -84 -110 -2 -29 -133 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 0 0 0 0 36 48 0 97 97
Omsättningstillgångar 126 353 363 1 363 822 699 337 255 0 0
Tillgångar 515 353 363 1 363 822 735 385 255 97 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 99 98 97 96 96 96 97 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 250 264 1 265 725 639 289 159 0 0
Skulder och eget kapital 515 353 363 1 363 822 735 385 255 97 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 436 399 422 398 364 318 387 284 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 158 140 158 149 125 119 133 110 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 629 687 732 545 529 543 819 269 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 629 687 732 545 529 543 819 269 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 539 580 547 489 437 520 394 - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 5 32 -127 -130 15 -28 -187 0 0
Nettoomsättningförändring -8,44% -6,15% 34,31% 3,02% -2,58% -33,70% 204,46% -% -% -%
Du Pont-modellen -7,77% 1,42% 12,95% -6,60% -15,82% 0,41% -10,39% -72,16% -% -%
Vinstmarginal -6,36% 0,73% 6,42% -16,51% -24,57% 0,55% -4,88% -68,40% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,13% 99,32% 98,35% 97,16% 98,71% 65,32% 95,17% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -17,01% 14,99% 13,52% 17,98% 18,34% 11,05% 5,86% 35,69% -% -%
Soliditet 20,00% 29,18% 27,27% 7,19% 11,80% 13,06% 24,94% 37,65% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 54,08% 141,20% 137,50% 107,75% 113,38% 109,39% 116,61% 160,38% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...